9:31 1401/02/09
 
 

به گزارش مفتاح، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با پایان یافتن موعد ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) 1400 از مشارکت مودیان در ارائه اظهارنامه های مالیاتی و همراهی موثر رسانه های جمعی در اطلاع رسانی به موقع و اثرگذار تقدیر و تشکر کرد و بیان نمود: پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر استان در سال 1400 نسبت به سال گذشته 121 درصد رشد داشته است.

آقای مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده منبع مالی بسیار مهمی در روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداریها و دهیاریها می باشد که در سال 1400 مجموع مبلغ واریزی به حساب شهرداریها، فرمانداریها و دهیاریهای سطح استان معادل 46 هزار میلیارد ریال  می باشد.

آقای مزیکی با اشاره به لزوم تبیین نتایج ملموس پرداخت مالیات در خدمت رسانی و توسعه شهری به مردم بر ضرورت گسترش فرهنگ مالیاتی در بین آحاد مردم تاکید نمود و افزود: در سال 1400 بالغ بر 35 هزار میلیارد ریال  به حساب 112 شهرداری، ده هزار میلیارد ریال به حساب 849 دهیاری، نهصد و پنجاه میلیارد ریال به حساب 28 فرمانداری بر اساس قانون توزیع و پرداخت شده است.

مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان در پایان با اشاره به تغییر نرخ واریز عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ها ودهیاری ها وفرمانداریها مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 13/10/1400 افزود :  عوارض واریزی به حساب اداره کل امورعشایراستان اصفهان نیز  بالغ بر  44 میلیارد ریال بوده که توسط مدیریت عشایر استان  بین 14 منطقه عشایری درسطح استان  تقسیم میگردد.

 

مطالب پیشنهادی