9:20 1401/06/27
 
 
به گزارش مفتاح و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان بیان کرد: در 5 ماهه اول سالجاری با همکاری مودیان محترم مالیاتی و تلاش همکاران در استان اصفهان دو میلیارد و بیست میلیون تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها، دهیاریها، فرمانداری ها و اداره کل امور عشایر واریز شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 96 درصد رشد داشته است و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال منابع بیشتری در اختیار شهرداری ها قرار دهیم.

آقای مزیکی با اشاره به رشد 59 درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: امسال در 5 ماهه نخست 96 درصد تحقق وصولی داشته ایم.

مدیرکل امور مالیاتی استان با تاکید بر اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از نیمه دوم شهریورماه بصورت مرحله ای بیان کرد: امسال اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از نیمه دوم شهریورماه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فعالان مربوط برای ثبت نام در این سامانه فراخوان خواهند شد تا در این بستر نسبت به صدور فاکتور الکترونیکی اقدام نمایند.

آقای مزیکی با ابراز امیدواری از اینکه کلیه فعالان اقتصادی از سامانه مودیان درراستای تسهیل دریافت خدمات مالیاتی استفاده کنند بیان کرد: این سامانه با کاهش نابرابری های احتمالی و اعمال سلیقه ماموران مالیاتی در تشخیص ها به شفافیت و عدالت مالیاتی کمک میکند و همچنین با شناسایی شرکت های صوری در جلوگیری از فرار مالیاتی نقش بسزایی خواهد داشت. وی افزود: در این سامانه پیش بینی شده است تنها یک درصد پرونده کسانیکه عضو سامانه هستند مورد رسیدگی قرار میگیرد و این به معنای اعتماد کامل به مودیانی است که از طریق این سامانه فعالیت انجام میدهند و نگرانی مودیان در مورد عدم پذیرش اعتبار با رسیدگی مامورین مالیاتی کاهش پیدا میکند.

آقای مزیکی همچنین بیان کرد: با ساماندهی 98 درصدی دستگاه های کارتخوان به میزان 60 درصد پرونده های مالیاتی در سال 1400 رشد نشان داده است به عبارتی با اجرایی شدن ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی دستگاه های کارتخوان تعداد 229 هزار اظهارنامه دریافتی در سال 1399 به 349 هزار پرونده مالیاتی افزایش داشته است و رشد سه برابری ابراز مالیات در بخش مشاغل در سال 1400 داشته ایم که ناشی از داده محوری و ساماندهی دستگاه های کارتخوان می باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان از همکاری و همراهی کلیه فعالان اقتصادی که جهت تشکیل پرونده و مالیات ابرازی خود اقدام نموده اند و همچنین واریز وجوه توسط مشمولان ارزش افزوده جهت کمک مستقیم به مردم و توسعه و عمران شهری تقدیر و تشکر کرد.

مطالب پیشنهادی