7:28 1401/02/11

 

 

 

به گزارش مفتاح، مجتبی شاهمرادی پرداختن به مفاخر ومشاهیر اصفهان را حول محور فعالیت ها در اصفهان عنوان کرد وافزود: تلاش داریم اصفهان را از جوانب مختلف به مردم اصفهان، کشور وجهان بشناسانیم. برنامه ها از مقابل مسجمه شیخ بهایی در شب 12 اردیبهشت آغاز می شود.

 رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 13 اردیبهشت روز شیخ بهایی نامگذاری شده است، از اغاز به کار دبیرخانه فرهنگی زاینده رود خبر داد واضافه کرد: این روز به آب زاینده رود اختصاص وتوجه به طومار شیخ بهایی در خصوص زاینده رود مورد توجه قرار خواهد گرفت . در این روز کارگاه بزرگ نقاشی با حضور 50 هنرمند  از استان های مختلف، تصاویر مختلفی از زاینده رود را ترسیم خواهند کرد.

پرداختن به مشروطه اصفهان و وقایع تاریخی این اتفاق که مغفول مانده است و  زندگی سید ابوالحسن اصفهانی در 14 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

برگزاری رویدادهای ورزشی و فرهنگی در مناطق محروم، برنامه ویژه در گلستان شهدا، تجلیل از با تجربه های اصفهان، برگزاری نقاشی بین المللی، برگزاری رویداد بررسی گویش ویژه اصفهان،معرفی بانو علوی همایونی و زنان تاثیر گذار اصفهان، توجه به موزه و افتتاح سقانه خانه مرمت سازی شده چهار راه نقاشی، تجلیل از علامه جلال الدین همایی وفضای سازی با معرفی مفاخر بزرگ اصفهان از عمده برنامه های سازمان فرهنگی  اجتماعی ورزشی  شهرداری است.

برخی واگذاری ها در گذشته غیر قانونی بوده است

 

شاهمرادی در ادامه در پاسخ به سوال  خبرنگارن و اعتراضی که به برخی واگذاری ها داشتند گفت: در گذشته برخی واگذاری ها غیر قانونی بوده است و فرهنگ سراها با  ارزیابی مجدد برای استفاده بهتر به مراکز و گروهای فرهنگی مختلف شهر که مورد بررسی قرار گرفتند و ارزیابی شدند، قرار می گیرد. سازمان نظارت خواهد داشت و حمایت وکمک هم برای اجرای برنامه های فرهنگی در فرهنگ سراها خواهد داشت.

او در ادامه با اشاره به مراکز ورزشی که درآمد زایی دارند گفت: این مراکز به مزایده گذاشته می شود، اما تعرفه ها بر اساس مصوب شورای شهر انجام و با متخلفان برخورد می شود.

مععاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشار به اینکه بیش از ۲۰۰ مرکز فرهنگی در شهر اصفهان در اختیار مدیریت شهری است که نظارت دقیق بر همه آنها بدون کمک شهروندان و اصحاب رسانه محقق نمی‌شود، افزود: واگذاری های اخیر با نظارت اصحاب رسانه که ناظر ویژه ما هستند رصد بشود. این حوزه بسیار حساس است و گستردگی فعالیت در اصفهان بسیار زیاد است.

 

واگذاری مجتمع مطبوعاتی نیز مورد سوال خبرنگاران واعتراض رسانه های مستقر در مجتمع بود که شاهمرادی حمایت از اصحاب رسانه و دریافت ماهانه 12 میلیون اجاره از این مجتمع را مبلغ اندکی بیان کرد وادامه داد: ما نگاه اقتصادی به این مجتمع نداریم. اما برخی اصحاب رسانه نیز از حضور دائمی برخی دیگر از اصحاب رسانه در مجتمع و برقرار نشدن عدالت اجتماعی، شاکی هستند. ما برای برقراری عدالت اجتماعی با فراخوان اجتماعی پیش می رویم و با برگزاری جلسات متعدد با هیات مدیره مجتمع به یک جمع بندی خواهیم رسید.

مطالب پیشنهادی