به گزارش مفتاح, هرچه زمان بیشتری از شروع سیلاب سپری می‌شود، نکات بیشتری توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، از جمله اتفاق عجیبی که این روز‌ها در خوزستان در حال وقوع است.

حدود یک ماه و نیم از شروع سیلاب در مناطقی از کشورمان، اوضاع تحت کنترل به نظر می‌رسد تا جایی که با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی، انتظار می‌رود همه چیز به زودی به روال عادی برسد. این در حالی است که ظاهرا قرار است با غافلگیری‌های جدیدی مواجه شویم.

آن گونه که از خوزستان خبر می‌رسد، سطح آب در برخی از مناطق مرکزی و غربی استان خیلی زودتر از تصور‌ها در حال فروکش کردن است و موجب شده مزارع غرق شده کم کم از زیر آب سر برآورند. این در حالی است که در جنوب استان هم برخلاف تصور‌ها به جای کاهش ارتفاع آب، افزایش آب در روز‌های اخیر گزارش شده است.

مسائلی که نشان می‌دهد همه امور مطابق محاسبه پیش نرفته و یا دست کم ارزیابی‌ها در همه موارد صحیح نبوده است. نکاتی مهم که باید امیدوار باشیم در نتیجه فعالیت پژوهشگران و مستندسازی آنچه در این مدت سپری شده، ثبت و ضبط شده و با یافتن اشتباهات و اتخاذ تدابیر و مشخص کردن راهکار‌های اصولی تر، تجربه سیلاب‌های اخیر، به تجربه‌ای تبدیل شود که دیگر نیاز به تکرار نخواهد داشت.

تابناک

مطالب پیشنهادی