احمدرضا دلیران فیروز معاون امور جوانان انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران در مصاحبه اختصاصی با پرسون گفت: کیفی سازی اوقات فراغت در جامعه، به ویژه در میان جوانان از طریق ورزش، از وقوع جرایم و انواع آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند زیرا ورزش در کاهش ناسازگاری های فردی و اجتماعی بسیار موثر است.

دلیران فیروز دبیر کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون گلف در ادامه افزود: ورزش باعث بالارفتن نشاط و امید در جامعه می شود و هر چه میزان امید در جامعه بالاخص در میان جوانان بالاتر باشد گرایش به سمت خشونت، پرخاشگری، مواد مخدر و روانگردان و جرایم کمتر شده و ورزش نقشی درمانی در این رابطه دارد.

دلیران فیروز دبیر و عضو هیئت رئیسه انجمن وودبال ایران در ادامه گفت: جوانانی که به فعالیت های ورزشی روی می آورند از نظر جسمانی تقویت شده و وقتی جوان از نظر جسمانی در سطح مطلوبی باشد اعتماد به نفس در وی افزایش یافته و زمینه ارتکاب رفتارهای ناهنجار در وی کاهش می یابد.

احمدرضا دلیران فیروز معاون امور جوانان انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران در پایان گفت: خودکشی، ناهنجاری های فضای مجازی، مصرف مواد مخدر و روانگردان، مصرف الکل، خشونت و وندالیسم از انواع آسیب های اجتماعی هستند که ورزش نقش موثری در جلوگیری از نرخ رشد آنها در جامعه، بالاخص در میان جوانان دارد.

مطالب پیشنهادی