15:51 1400/11/07

به گزارش خبرنگار مفتاح نیوز در ساعت ۱۴ پس از اخبار سیمای امروز هفتم بهمن ماه ۱۴۰۰ برای چند ثانیه شبکه یک سیما هک شده و مطالبی در خصوص سازمان مفلوک و منفور منافقین و توهین به نظام پخش شد.

توضیحات بیشتر در ادامه منتشر خواهد شد.

مطالب پیشنهادی