15:21 1395/10/11

به گزارش مفتاح، مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه‌های مراقبت دائم را "ناسالم" اعلام کرد.

براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در حال حاضر، میانگین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میدان احمد‌آباد اصفهان 121، بلوار دانشگاه 123، خیابان پروین 125، خیابان رودکی 113، میدان امام حسین (ع) 127، چهارباغ خواجو 124 و بزرگراه خرازی 128 ثبت شده است.

براساس این گزارش میانگین شاخص کیفیت هوا در شهر اصفهان 123 است و به این ترتیب اصفهان در نخستین روز هفته از نظر کیفیت هوا وضعیت ناسالم را تجربه می‌کند.

در میان توابع و شهرستان‌های استان اصفهان کاشان با 132 همچون روز گذشته آلوده‌ترین شهرستان استان اصفهان است. همچنین نجف آباد با میانگین 116  و مبارکه با 115 در وضعیت ناسالم قرار دارند.

شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از 10 میکرومتر و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

بر‌اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک است.

منبع: تسنیم

مطالب پیشنهادی