9:59 1400/06/02

به گزارش مفتاح نیوز؛ هیات سوارکاری استان اصفهان پنجمین مسابقه پرش با اسب (بدون تماشاگر)به میزبانی باشگاه سوارکاری ایران زمین در ۴ رده  اسب یا سوار مبتدی، نونهال-نوجوان ، D1بزرگسالان و C بزرگسالان  برگزار نمود.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران در این مسابقه می باشد.

🔹رده مبتدی:
-مریم علی نقیان با اسب کازیل  از باشگاه ایران زمین
-سالار عباسی با اسب یونیتی از باشگاه زنده رود
-امیرحسین کیانی با اسب البرز از باشگاه اصفهان
- ایناز شایان با اسب نریمان از باشگاه اصفهان
- امین مهدی پورقدیری با اسب بریلند از باشگاه اصفهان
- جواد تحصیری با اسب باب دیلن از باشگاه پارادایس
- شریف اسماعیلی با اسب کارلوس از باشگاه پارادایس

🔹رده نونهال-نوجوان:
- مقام اول:غزل مسدد با اسب داگلاس از باشگاه پارادایس
- مقام دوم:شادی شیرازپور با اسب زرونا از باشگاه پارادایس
- مقام سوم:سید علی نژاد موسوی با اسب هپی گرل از باشگاه پارادایس

🔹رده D1بزرگسالان:
-مقام اول: کامران علیان با اسب روبیلانا بی زد از باشگاه ایران زمین
-مقام دوم: مهرداد امین با اسب لابمبا از باشگاه پارادایس
-مقام سوم: علی فرهمند با اسب گری استون از باشگاه ایران زمین
-مقام چهارم:محمد حسین جنتیان با اسب کام تومی از باشگاه پارادایس
-مقام پنجم: حسین علی نقیان با اسب فلوگر از باشگاه ایران زمین

🔹رده C بزرگسالان:
- علی فرهمند با اسب ایلورنا از باشگاه ایران زمین
- محمد حسین جنتیان با اسب کارتینا از باشگاه پارادیس
- مهدی اخباریه با اسب چاکابلو از باشگاه اصفهان

مطالب پیشنهادی