مخاطبین مفتاح خواستار ساماندهی برخی خطوط اتوبوسرانی در اصفهان شدند. برخی مردم از زمان بیش از حد سفر بین دو اتوبوس در خط 83 ابراز نارضایتی کردند و  اعلام نمودند که در برخی موارد بیش از 15-20 باید در ایستگاههای اتوبوس منتظر بمانند هم چنین با توجه به آنکه باجه ای برای شارژ کارت اتوبوس در فاصله طولانی این خط نیست, این مورد را عاملی برای درگیری های مکرر راننده با مسافرانی که حاضر نیستند پول نقد بیشتری پرداخت کنند, دانستند. همچنین شدت فرسودگی اتوبوس ها در این خط از جمله اعتراضات مسافران بیان شده است.

 

مطالب پیشنهادی