20:56 1401/04/12

احمدرضا دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف فدراسیون گلف در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پرسون با اشاره به توسعه مینی گلف در فضاهای عمومی کشور گفت: با توجه به تفاهم نامه همکاری امضاء شده میان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و فدراسیون گلف که برای اولین بار صورت گرفته گلف و مینی گلف در فضاهای عمومی کشور و با حمایت شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور توسعه خواهد یافت.

دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف فدراسیون گلف در ادامه افزود: عزم جدی دولت سیزدهم و بالاخص وزارت ورزش و جوانان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در توسعه زیرساخت های ورزش های ارزان، زیبا و مفرحی همچون مینی گلف قابل تقدیر است و فدراسیون گلف و انجمن مینی گلف کشور از این رویکرد مثبت دولت حمایت و استقبال خواهند کرد.

احمدرضا دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف فدراسیون گلف در پایان گفت: با حمایت فدراسیون گلف میادین مینی گلف کشور از ۲۰۰ عدد به بیش از ۱۱۰۰ عدد رسیده و اکنون هدف فدراسیون گلف و انجمن مینی گلف توسعه زیرساخت های مینی گلف در سراسر کشور به صورت عادلانه و بالاخص در مناطق محروم است و با مذاکراتی که با تعدادی از شهرداران صورت گرفته در این راستا قدم های مهم و مثبتی برداشته شده است./مفتاح نیوز

مطالب پیشنهادی