به گزارش مفتاح سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به همتای فرانسوی خود تاکید کرد: تا زمانی که به اجرای تعهدات خود در برجام متعهد باشید، متعهد می‌مانیم و تعهداتمان را هم دقیقاً مشابه شما اجرا خواهیم کرد.مهر

مطالب پیشنهادی