23:49 1402/09/13

مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مناسب سازی 70 درصد پیاده روها برای نابینایان/ اصفهان پیشرو در مناسب سازی معابر شهری

به گزارش پایگاه خبری مفتاح، به نقل از  امور ارتباطات معاونت شهرسازی و معماری علیرضا ابراهیمیان مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: مناسب سازی فضاهای شهری یکی از سیاست های کلان معاونت شهرسازی و معماری بوده است و در سال های گذشته به همین منظور ستاد مناسب سازی فضاهای شهری به ریاست معاونت شهرسازی و معماری در شهرداری اصفهان استقرار و تاسیس شد تا با هدف کلی مناسب سازی ساختمانها و فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت، جانبازان، سالمندان و کم توانان جسمی و حرکتی از طریق نیازسنجی که انجام می گیرد، سیاستگذاری های مناسب، اولویت بندی پروژه ها، تخصیص بودجه مناسب و نظارت و کنترل بر اجرای پروژه های مرتبط با رعایت ضوابط مناسب سازی در پروژه ها حاصل شود.

ابراهیمیان با اظهار ضرورت وجود ستاد مناسب سازی بیان کرد: مناسب سازی به عنوان یک فرایند در شهرداری اصفهان در تمام پروژه ها از مرحله طراحی تا اجرا مباحث ترتیب اثر داده می شود که منجر به بهبود و بروز شدن ارائه خدمات و کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت شده است.

وی با اشاره به اینکه در شهرداری اصفهان سعی بر این بوده که با رویه و سیاست های مشخص ارائه خدمات به معلولین برای معلولین برنامه ریزی و انجام شود گفت: در این راستا تلاش شده از افرادی که دارای معلولیت هستند مشاوره گرفته شود و با تعاملی که با انجمن ها وسازمانهای مردم نهاد وجود دارد در مورد پروژه ها به تعامل و همفکری و برنامه ریزی ها مشخص دست یابیم.
مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان دیگر اقدامات مهم شهرداری اصفهان را اختصاص بودجه با سرفصل مناسب سازی پارک ها و معابر شهری برای معلولین دانست؛ که نشانده اهمیت و نگاه موثر شهرداری در اجرای این پروژه ها است و باعث شده هر سال و هر روز افزون تر از قبل به کیفیت این خدمات اضافه شود.

علیرضا ابراهیمیان از شهر اصفهان به عنوان اولین شهر در ایران در آینده نزدیک نام برد که با ایجاد مسیر و یژه افراد دارای معلولیت بینایی در بیش از 70% پیاده روی های سطح شهر توسط شهرداری اصفهان نقش بسزایی در تسهیل تردد و کیفیت افراد دارای معلولیت بینایی شده است که به زودی اصفهان به عنوان اولین شهر بدون مانع برای افراد دارای معلولیت شناخته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه فقط شهرداری مسئول مناسب سازی شهری نیست، بلکه کل مدیریت شهری در این امر دخیل هستند که جز با هماهنگی تمام ارگانها و سازمان ها مرتبط جهت همزایی و ایجاد مدیریت شهری صورت نمی گیرد از نقش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان به عنوان متولی امور مناسب سازی و پروژه های شهری در شهر اصفهان گفت: حمایت های موثر و بودجه ای که هرساله شاهد افزایش مقدار آن هستیم باتوجه به رویکرد مثبت و رو به رشدی که از جانب معاونت شهرسازی و معماری در حوزه مناسب سازی با آن مواجه هستیم، منجر به افزایش کیفیت زیست 46 هزار معلول عضو بهزیستی برای شهر اصفهان و 240 هزار فرد دارای معلولیت که شامل افراد دارای کهولت سنی نیز هستند خواهد شد.

ابراهیمیان با بیان اینکه اگر شهر را برای افراد داری معلولیت مناسب سازی بکنیم به نوعی شهر را برای همه شهروندان مناسب سازی کرده ایم گفت: این خود ضرورت مناسب سازی همه مکانهای شهری را لازم الاجرا می کند که باعث خواهد شد، ضوابط مناسب سازی برای همه شهروندان از جمله معلولین که براساس امار سازمانهای جهانی 10الی 15 درصد از جامعه را تشکیل می دهند رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه ما با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه راه مناسب سازی شایسته از ضرورت مناسب سازی فرهنگی عبور می کند، عنوان کرد: رعایت حقوق شهروندان دارای معلولیت و محدودیت هایی که بعضا از جانب شهروندان با سد معبر، پارک وسایل نقلیه در محل تردد معابر وجود دارد، باعث ایجاد مشکلاتی برای معلولین شده که کماکان با ایده ال ها و استانداردهای جهانی در ایران در این رابطه بسیار فاصله داریم.

علیرضا ابراهیمیان در پایان تاکید کرد: برای حضور معلولان در سطح شهر باید در وهله اول با ایجاد بستر مناسب به ایجاد حس اعتماد و عزت نفس این شهروندان کمک بکنیم و با استفاده از رفع موانع و برخورد فرهنگی مناسب، وضع سیاست های موثر در تصمیم گیری های مدیریت شهری و با دخیل دانستن افراد دارای معلولیت در شئون تصمیم سازی های شهری راه را برای حضور بیشتر و مشارکت این افراد بیشتر مهیا سازیم.

مطالب پیشنهادی