9:45 1401/06/01

به گزارش مفتاح و به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، سید عباس روحانی اظهار کرد: مناسب‌سازی شهر برای توان‌خواهان یکی از پروژه‌هایی است که باید به صورت تدریجی و به‌طور کامل در سطح شهر برای جانبازان، افراد سالخورده و به‌طورکلی جامعه توان‌خواه اجرا شود.

او یکی از وظایف شرکت واحد اتوبوس‌رانی را مناسب‌سازی اتوبوس‌ها برای این گروه‌ها دانست و گفت: همه اتوبوس‌هایی که تاکنون خریداری شده و یا خرید آنها در دستور کار قرار گرفته است، برای استفاده توان‌خواهان مناسب است.

روحانی افزود: پایین بودن ارتفاع، برخورداری از محلی برای قرار دادن ویلچر و کالسکه و مجهز شدن اتوبوس به قابلیت تغییر ارتفاع از جمله اقدامات انجام شده برای توانخواهانِ حرکتی است و برای سایر توانخواهان نیز پروژه‌هایی تعریف شده و در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس‌رانی اصفهان و حومه ادامه داد: در حال حاضر اگر فعالیت اتوبوس‌های فرسوده را نادیده بگیریم، می‌توانیم بگوییم 100 درصد ناوگان اتوبوس‌رانی جدید اصفهان از امکانات لازم برای استفاده توانخواهان برخوردار است. اما با توجه به اینکه هنوز اتوبوس‌های فرسوده در ناوگان فعالیت دارند، باید این میزان را 70 درصد ارزیابی کرد.

مطالب پیشنهادی