8:01 1401/08/30

 

به گزارش خبرنگار مفتاح، اصحاب رسانه و خبرنگاران برای دفاع از حقوقشان به یک مجموعه تخصصی نیاز داشتند تا در مواقعی که با مشکلات در حوزه کاریشان روبرو می شوند، بتوانند به آن مراجعه کنند تا در گیرودار شلوغی محاکم راحت تر به مسائل آنها رسیدگی شود. امروز اما پیگیری تشکیل شعبه تخصصی شورای حل اختلاف  اصحاب رسانه و مطبوعات استان با همت کمیته حقوقی خانه مطبوعات کلید خورده است و با موافقت رئیس شورای حل اختلاف استان اصفهان مقدمات تشکیل این شورا فراهم شده است.
حسین صادق‌زاده پوده مسئول کمیته حقوقی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان در خصوص این اتفاق مهم و لزوم تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی گفت: در راستای کاهش حجم پرونده های ورودی به محاکم و شوراهای حل اختلاف، لزوم و ضرورت وجود شعبه ای از شورای حل اختلاف بصورت تخصصی مربوط به اصحاب رسانه احساس می‌شد، به همین منظور برای رعایت شأن و منزلت خبرنگاران و صیانت از حقوق اصحاب رسانه این اقدام انجام شد.

حسین صادق زاده پوده با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه و خبرنگاران زبان گویا و چشم بینای مردم تلقی می‌شوند، ادامه داد: باید یک شعبه از شورای حل اختلاف به صورت تخصصی و ویژه برای پرونده رسانه های دارای مجوز و اصحاب رسانه ای که حائز شرایط خاص در وزارت فرهنگ و ارشاد هستند، وجود داشته باشد.
مشاور حقوقی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان شعبه تخصصی شورای حل اختلاف خبرنگاران و اصحاب رسانه را در راستای حل و رفع خصومت به پرونده هایی که یکی از طرفین آن اصحاب رسانه هستند را کمک کننده دانست. او وجود چنین نهادی را یکی از ملزومات در یک تشکل می داند، چراکه باید شأن و منزلت افرادی که در این تشکل حضور دارند حفظ شود تا در انجام کارها و فعالیت‌های محوله خود آرامش کافی را داشته باشند.
مسئول کمیته حقوقی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مجموعه مطبوعات باید شخص فعال در این عرصه از آرامش روانی کامل و کافی برخوردار باشد تا بتواند نسبت به مطالبه‌گری و بیان واقعیت در حوزه های تخصصی و مربوطه اقدام کند.
دی ماه سال گذشته پس از تصویب پیشنهاد کمیته حقوقی خانه مطبوعات استان در جلسات هیئت مدیره خانه مطبوعات مبنی بر تشکیل و راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف تخصصی مطبوعات، در حاشیه جلسه تحلیف اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان، مجموعه دادگستری استان موافقت خود را با این‌ پیشنهاد اعلام کرد و روز گذشته رییس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان طی جلسه ای با حضور مدیر خانه، بازرس هیات مدیره و حسین صادق‌زاده مسئول کمیته حقوقی با تشکیل این شورا موافقت کرد.
با موافقت معاون رییس کل و رییس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان بزودی مقدمات تشکیل شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه رسانه های استان و اصحاب آن که مرجع رسیدگی اولیه به دعاوی له و علیه رسانه ها و اصحاب رسانه فراهم می شود، که از این اقدام می توان به عنوان نقطه عطفی در راستای صیانت از حقوق اصحاب رسانه و جلوگیری از طرح شکایات واهی علیه اهالی قلم استان اصفهان یاد کرد.
وی در پایان تشکیل شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه رسانه های استان اصفهان را الگوی خوبی برای اصحاب رسانه و مطبوعات دیگر استان ها دانست و ابراز امیدواری کرد با راه اندازی اینگونه مراکز موجبات فعالیت با امنیت خاطر برای اصحاب رسانه کل کشور بوجود می آید.

مطالب پیشنهادی