10:34 1400/01/21

مسکو در مکان نخست رتبه بندی شهرهای روسیه در روند دیجیتالی شدن اقتصاد شهری قرار دارد.

به گزارش مفتاح نیوز به نقل از اسپوتنیک؛ در این رتبه بندی که دستاوردهای 203 شهر روسیه در روند دیجیتالی شدن اقتصاد شهری ارزیابی شده ، علاوه بر پایتخت ، شهرهای یکاترینبورگ ، کازان ، سن پترزبورگ و وورونژ در میان پنج شهر پیشتاز در روند دیجیتالی شدن اقتصاد شهری هستند.

رتبه بندی بندی شهرهای روسیه در روند دیجیتالی شدن اقتصاد شهری بر اساس شاخص "ضریب هوشی شهرها" محاسبه می شود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی فدراسیون روسیه تهیه شده است. مسکو از 120 امتیاز ممکن  89.65 امتیاز کسب کرده است .در رتبه بندی امسال دستاوردهای شهرهای شرکت کننده در زمینه های مدیریت شهری و  فناوری های هوشمند در زمینه های مسکن و خدمات عمومی و حمل و نقل ، سیستم های ایمنی عمومی و زیست محیطی و گردشگری در نظر گرفته شده است.

مطالب پیشنهادی