8:32 1400/06/30
 

به گزارش مفتاح و به نقل از روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور، مستمری شهریورماه، به حساب بیش از یک میلیون مددجوی سازمان بهزیستی نزد بانک رفاه به شرح   ذیل واریز شد. در سالهای گذشته مستمری خانواده های تحت پوشش افزایش محسوسی داشته است. در خانواده های یک نفره 7 برابر افزایش داشته است و تا 11 برابر در خانواده های 5 نفر رسیده است. 

خانواده یک نفره: ۳۵۰ هزار تومان

خانواده دو نفره: ۵۰۰ هزار تومان

خانواده سه نفره: ۷۰۰ هزار تومان

خانواده چهار نفره: ۹۰۰ هزار تومان 

خانواده پنج نفره: یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

 

مطالب پیشنهادی