11:46 1400/06/22

به گزارش مفتاح وبه نقل از  روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، حجت الاسلام محمدحسین بلک با اشاره به اجرای طرح شمیم خدمت در استان اصفهان اظهار داشت: برای اجرای این طرح مراکز افق و هیئت امنای بقاع در این زمینه موظف به اجرای طرح شده‌اند.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان مراکز افق توسعه یافته و تعدادی از آنها در سطح یک ملی قرار گرفته‌اند، ابراز داشت: این امر برای تسهیل در اجرای طرح شمیم خدمت اقدامی موثر بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه تعداد مراکز افق نیز در بقاع متبرکه استان اصفهان رو به افزایش است، ادامه داد: این امر منجر به افزایش کیفیت طرح‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در حوزه اجتماعی و فرهنگی و تاثیر گذاری بیشتر آنها می‌شود.
وی با بیان اینکه حرفه آموزی و کمک به مسائل اشتغال در طرح شمیم خدمت در دستور کار است، ادامه داد: برای این طرح از ظرفیت بانوان در محلات مختلف نیز استفاده می‌شود.

حجت الاسلام بلک در خصوص نیازسنجی مهارت آموزی در طرح شمیم خدمت نیز اضافه کرد: نیازهای جامعه پنهان نیست و برخی از ضروریت‌ها را شناخته‌ایم اما امیدواریم در ادامه اجرای این طرح مجموعه‌های مهارت آموزی مانند فنی و حرفه‌ای در کنار اوقاف قرار گیرد تا این طرح هدفمندتر اجرا شود.

مطالب پیشنهادی