14:30 1402/08/30

فرایند صدور گواهی سلامت زوجین در خصوص فرزندخواندگی

در مرحله اول زوجین با در دست داشتن نامه از سازمان بهزیستی و یا مراجع قضایی به یکی از مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند و پس از ثبت درخواست در واحد پذیرش برای آنان پرونده تشکیل می شود.

مدارک اولیه مورد نیاز برای تشکیل پرونده شامل نامه مرجع قضایی یا بهزیستی و احراز هویت است. با ارائه این مدارک و دریافت تعرفه مصوب، پرونده به پزشک قانونی ارجاع می شود.

اثبات عدم توانایی باروری

پس از تشکیل پرونده و پرداخت تعرفه، در صورت درخواست مرجع قضایی یا سازمان بهزیستی، عدم توانایی باروری زوجین بر اساس مدارک و مستندات پزشکی توسط پزشک کارشناس پزشکی قانونی بررسی می شود.

بررسی سلامت در دو حوزه جسمانی و روانی

سلامت زوجین متقاضی فرزند با هدف ارزیابی توانایی نگهداری از فرزند در دو بخش معاینات روانپزشکی و معاینات جسمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

سلامت جسمانی زوجین با انجام معاینات بالینی توسط پزشک و انجام آزمایشات لازم و سلامت روانی آنان نیز با مصاحبه های روان‌پزشکی و در صورت لزوم تست‌های روان‌شناسی بررسی می شود.

انجام تست اعتیاد جهت بررسی عدم مصرف مواد مخدر و یا روانگردان، از دیگر اقدامات برای تأیید سلامت زوجین است.

نکته قابل توجه اینکه در این موارد سلامت فرد به صورت متعارف ارزیابی می شود به این معنا که متقاضی فرزند خواندگی به عنوان یک فرد عادی از سلامت متعارف و لازم برخوردار باشد.

صدور گواهی و ارجاع به مرکز درخواست کننده

پس از انجام تست ها و آزمایشات لازم، نتیجه به مراجع درخواست کننده اعلام می شود. در صورت تأیید سلامت، گواهی نهایی زوجین صادر و به مرجع قضایی یا سازمان بهزیستی اعلام می شود؛ در صورتی که یکی از زوجین مشکلی در سلامت جسمانی و یا روانی خود و یا اعتیاد داشته باشد نیز مراتب به مرجع استعلام کننده گزارش خواهد شد.

مطالب پیشنهادی