11:26 1400/04/22

به گزارش مفتاح نیوز؛ سید حسن رجبی یکتا فعال فرهنگی در مصاحبه با این پایگاه خبری و تحلیلی گفت: فلسفه اجرایی همه سیاست ها، طرح ها، برنامه ها و پروژه های سازمانی در فرهنگ جهاد خدمت خالصانه و صادقانه به مردم خصوصا محرومان و مستمندان است به همین سبب در فرهنگ جهاد خدمت خالصانه به بندگان خدا و رفع مشکلات و مصائب آنان و تامین نیازهای اساسی شان عبادت محسوب می گردد.

رجبی یکتا افزود: با مدیریت جهادی و حضور مردم می‌توان شرایط و مشکلات موجود را تغییر و حل کرد.

عضو شورایاری محله دولت آباد تهران در پایان گفت: معیارها و ویژگی‌های مورد انتظار از کار جهادی، خود نمود روحیه و فرهنگ جهادی است. فرهنگ جهادی همان فرهنگ تحول و آینده‌ ساز و همان فرهنگ انتظار است که به دنبال تحول در وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب، در مقابله با حافظان وضع موجود که به یک معنا ضدتحول و ضدانقلاب هستند، قرار می‌گیرد.

مطالب پیشنهادی