11:01 1400/06/09

 

به گزارش مفتاح، سخنگوی شورای ششم شهراصفهان در اولین نشست خبری رسمی خود روند انتخاب شهردار را برای خبرنگاران تشریح کرد. او تاکید کرد انتساب فامیلی شهردار ورئیس شورا تاثیری در انتخاب نداشته و اعتباری هزینه نشده است.

علی صالحی در ابتدای سخنانش از تشکیل جلسات شورا با فوریت بعد از انتخاب شدنشان برای جلوگیری از اتلاف وقت گفت وافزود: تلاش کردیم تا نسبت به راهبردها و چشم اندازها به جمع بندی برسیم و کارها منوط به ارزیابی ها نشود. در اولین جلسه فوق العاده شورا تصمیم گرفته شد شهرداری یک ساعت هم بدون شهردار اداره نشود وبلافاصله سرپرست انتخاب شد.

فردی همراستا با شورا انتخاب شد

بنا به گفته سخنگو، تشکیل کمیته ای در قالب تعیین شهردار اولین قدم شورا بوده است. کمیته فراخوان مردمی و سایت شهر زندگی برای انتخاب شهردار از دیگاه مردم و نخبگان شکل می گیرد. مباحث وزارت کشور و ویژگی مطرح شده توسط نخبگان و تطابق این ویژگی ها با مفاد قانونی انجام می شود.

بنا به گفته او، ارزیابی شاخص مردمی 50 شاخص را به شورای شهر می دهد، که 4 شاخص اول آن بیش از 50 درصد فراوانی داشته است. عدالت و سلامت اداری، انقلای بودن، کارامد بودن از جمله این شاخص ها بوده است. بعد از پایان فرایند مردمی ونظر 30 گروه نخبگانی،  140 نفر معرفی شدند که 70 نفر آنها حداقل های قانونی را برای مسئولیت نداشتند. در گام بعدی با تطبیق قوانین وزارت کشور وداشتن 9 سال سابقه ارشد مدیریتی، 21 نفر برای بررسی باقی مانند و در ادامه بررسی ها وقتی گزینه ها  به 11 نفر رسید، عملکرد افراد سختگیرانه تر و با ظرافت بیشتری مورد برسی قرار گرفت. در این انتخاب شاخص‌های مردمی  و نخبگان، منویات رهبری و دستورالعمل وزارت کشور بیشتر مدنظر قرار گرفت و نهایتا 5 نفر انتخاب شدند. در ادامه ایده ای که نسبت به آینده اصفهان نزدیک بود و در قالب 25 سوال مطرح شده بود ملاک واقع شد و در نهایت فردی که همراستایی بیشتری با شورا داشت را انتخاب کردیم.

اداره شهر شجاعت می خواهد

سخنگوی شورا در ادامه با تاکید بر اینکه اداره شهر در زمان فعلی شجاعت می خواهد گفت: حاصل فرایندی که ما طی کردیم یک بانک اطلاعاتی از نخبگان شهر به وجود آورد.

او در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مفتاح، مبنی بر جوان گرایی که مدنظر رهبر انقلاب است، چرا در انتخاب شهردار رعایت نشده؟ گفت: در جایگاه شهرداری جوان گرایی مدنظر اعضا شورای شهر بوده است، اما طبق سخانان رهبر انقلاب که تاکید دارند نباید با تجربه ها کنار گذاشته شوند، الزاما سن مبنای جوان بودن نیست وباید روحیه چابکی داشته باشند. شهردار در تعامل جدی با جوانان است و خیلی از مدیران امروز از شاگردان ایشان هستند. باید نگاه تعاملی با جوانان  و با تجربه ها بر قرار باشد.

صالحی در ادامه در خصوص اینکه  شهردار منتخب همراستا با شورای ششم بوده است، گفت: همراستایی با شورای شهر به این معنا نیست که شهردار فقط با اجازه شورا اقدام انجام دهد شهردار باید مستقل عمل کند و چهارچوب مستقلی داشته باشد. برنامه های شهردار همراستا با سیاست شورا بود.

صالحی در ادامه برنامه شهردار منتخب را فرهنگی –اجتماعی عنوان کرد وافزود: شهرهای مدرن امروز شهرهای فرهنگی و اجتماعی هستند. زیست پذیر بودن شهر یک اولویت است. می خواهیم اصفهان شهر برتر باشد. شعار شهر زندگی را مطرح کردیم و در کنار پیش فرض داشتن توسعه برای زندگی مردم، این مولفه باعث شد که اجتماعی و فرهنگی بودن را مدنظر قرار دادیم .

اعتبار ویژه ای برای نسبت فامیلی به وجود نیامده است

سخنگوی شورای ششم در خصوص نسبت فامیلی با رئیس شورای شهر با شهردار گفت: آقای نورصالحی  30سال است سابقه مدیریتی دارد و اعتبار از کسی نمی گیرد و محدود به این چند سال اخیر که نسبت با شهردار به وجود آمده نباشد. اعتبار ویژه ای برای این نسبت فامیلی به وجود نیامده است و اگر این نسبت در شورا نمره منفی نداشته باشد، امتیاز مثبت هم نداشت.

او در خصوص بحث منع مداخله اعضا شورا درانتخاب شهردار گفت: این نسبت درجه یک محسوب نمی شود ومساله  انتصاب نبوده وانتخاب بوده است که همه اعضا شورای شهردر آن دخیل بوده اند.

صالحی در ادامه تاکید کرد: توجه به تقویت منابع انسانی، تربیت کادرانسانی و استفاده از ظرفیت جوان ها سلامت اداری و عدالت مد نظر انتخاب شهردار بوده است، اما این یک معیار در کنار سایر معیارها مدنظر قرار گرفته است.

یک مدیر انتخاب کردیم که کار بلد است

او در خصوص رشته غیر مرتبط شهردار نیز گفت: اختیار تایید این موضع بعهده وزیر خواهد بود. البته تغییراتی انجام شده است و انتخاب شهردار به این مساله گره خورده است. البته فعالیت شهردار در سطوح عالی یکی ازویژگی شهردار اصفهان است که شهردار 8 سال در سطوح عالی شهرداری خدمت مرده است و این مساله را می پوشاند، اما تصمیم نهایی با وزارت کشور است.

صالحی با تایید بر اینکه فرایندها را مطرح کردیم تا در انتخاب شهردار دچار خطا نشویم گفت: فرایند جدی طی شد و تا قطعا خروجی خوبی داشته باشد.

قبل حین و بعد انتخابات هیچ صحبت ادعایی در خصوص انتخاب شهردار داده نشده است . ما به دنبال "شهردار حرف گوش کن" نیستیم و ما یک مدیر انتخاب کردیم که کار بلد است و تعامل می داند. توان تعامل با نیروهای شهراری، استانی وکشوری را دارد. نمی خواهیم شورای شهردار باشیم شهردار باید دیدگاه خودش را اجرا کند. فردی انتخاب کرده ایم که تعامل بلد است ومدیریت می داند و می تواند دلسوزانه با سیاست شورا هم  تعامل کند.

مطالب پیشنهادی