11:35 1395/10/13

گریز از چنگال پریشانی های روزمره شکارگاهی برای سراشیبی افراد به منجلاب اعتیاد است.

به گزارش مفتاح،اعتیاد بحثی که کلیشه ایی شده اما هنوز هم به عنوان یکی از ارکان سراشیبی سقوط آدمی در منجلاب پستی و حقارت ریشه کن نشده. اعتیاد از هر نوعش پیام آورفلاکت و بدبختی است که جبران و کنترل آن حالاحالاها زمان می برد. لهو و لعب اعتیاد، استعداد و قابلیت نیروهای فعال اجتماع را فلج و از کار، کوشش و سازندگی ساقط می کند.

یکی از هزاران امراض آن ایدز است که در نقاب سرنگ های زیرجلدی مشترک مخفی شده، این بلای خانمان سوز و خانمان برانداز تنیده در ساختار و ابعاد مختلف جامعه، تاوان سنگینی در نیستی و نابودی سرمایه های ملی و فردی داشته است.

افراد زود باور و سرخورده از همه جا و همه کس در پی به دست آوردن خوشی دروغین با اولین ناخونک مواد افیونی به دنیای تنهایی و ناتوانی گام می نهند و شاید به گمان خودشان مصرف مواد واکنش و سرپوشی در برابر حقایق و واقعیت های زندگی است.

در این میان برخی هنوز لب به سیگار نزده اند و این مسئله جزئی از خط قرمزهای اجتماعی آنان شده برخی هم آنقدر ذاعقه شان مواد مخدری شده که در هر شرایطی رهایش نمی کنند.

شکی نیست که استعمال دخانیات ممنوع در چهارگوشه ایستگاه های اتوبوس، پمپ بنزین، داخل بیمارستان و هزاران نقطه و مکان عمومی دیگر نقش بسته و درهمه جا نمایان است اما افسوس از وقتی که شعله سیگار را هزاران بار زیر همین تابلوها نظاره کردیم و دَم نیاوردیم ای کاش ممنوعیت این واژه را باور می کردیم.

به همین منظور خبرنگار مفتاح این بارهم خطر را به جان خرید و بامداد یک روز تابستانی به حوالی یکی از روستاهای اطراف سمیرم رفت تا این بار اعتیاد سرتیتر خبرهایش باشد. پرسان پرسان ما را به سراغ زن کوخ نشینی بردند که تمام زندگی او و پسرش در خرابه ای خشت و گِلی که در همسایگی خانه ای مجلل قرار داشت، خلاصه می شد. در وهله اول و در شروع مصاحبه زبان به دهان گرفت و از صحبت سر باز زد.

از چشمان نمناک و غمناکش دریافتم گویا می ترسد بیش از این دشمن شاد شود به او اطمینان دادم چهره اش بر دیگران پوشیده بماند، برخلاف چهره درهم و برهمش ناگهان گوشه لبش لبخندی پدیدار شد و سری به سویم چرخاند و با کنایه گفت: یعنی صدایم برای آشنایان هم آشنا نیست؟ ما هم به رسم ادب و احترام دوربین کاریمان را کنار گذاشتیم و این گزارش را با بازی قلم و کاغذ رقم زدیم.

در شروع زندگی نه تنها یک سقف بالا سر نداشتیم بلکه همسرم کار و باری هم نداشت با این وجود زندگی برایمان شیرین و دلچسب بود. پس از مدتی چرخ روزگار به کاممان چرخید و همسرم صاحب شغل و درآمدی شد تازه داشتیم رو غلطک خوشبختی می افتادیم که نمی دانم چه شد و از کجا شروع شد که به یکباره سر و کله اعتیاد در بطن زندگی ام پدیدار شد که در اولین ضربه اش، نانمان آجر شد و روزهای همدلی و هم صحبتی رخت بربست.

اما از آنجایی که ما هم تافته جدا بافته نیستیم و پنهان کاری پس زمینه زندگی برخی از ما شده، خواندن ادامه این گزارش خالی از لطف نیست.

همسرم پس از مدتی ترش رو شده بود سر کوچکترین مسئله و مشکل پیش پا افتاده ای داد و قال راه می انداخت هزینه های زندگی همسرم به صورت پیش رونده ای افزایش یافت بدون حساب و کتاب پول های جیبش ته می کشید و شده بود یک آدم بی پول و آس و پاس.

گاهی اوقات بوی عجیب وغریبی فضای خانه را پر می کرد. یکی پس از دیگری اقلام با ارزش منزل با بهای اندک به باد می رفت. افزایش رفت و آمدهای بی مقصد و مشکوک و سر و وضع ژولیده و بهم ریخته هم تنها گوشه ای از تغییر احوال همسرم بود.به سرقت ساختگی الف.ب برای سرپوش گذاشتن برفروش اقلام منزل تا رو شدن فریبکاری همسرش و شکرآب شدن روابط خانوادگی شان گریزی زد و گفت: همسرم به خیال خود با دلایل و بهانه های واهی مرا رنگ می کرد غافل از اینکه من بوهایی از این ماجراها برده بودم اما باور این واقعیت به کامم نبود.

تا اینکه شک وشبهه هایم درست از آب درآمد و هنگام تغییر چیدمان منزل و زیر و روکردن جیب های همسرم ته سیگاری، سرنگ و چیزهای ندیده و نشناخته پیدا کردم در آن لحظه بود که شصتم از اعتیاد همسرم خبردار شد و به خاطر این مصیبت برق از چشمانم پرید.

دیگر حلقه نصیحت های من به گوش همسرم آویز نمی شد و تزریق این جمله که بیا این لعنتی را کنار بگذار تا قبل از اینکه کار از کار بگذرد، ماحصلی نداشت و مدام با قول و وعده های پامنقلی سر وته اصرارها خوابیده می شد انگار دایره دوستان هم مصرفش خوب مغزش را شست و شو داده بودند که به این ترتیب حرف آنان بر اصرارهای من می چربید.

با این حال خیلی از ما که خطر اعتیاد بیخ گوشمان است از صفر تا صد دوستان ناباب و ناجور را سنگ بنای شکستگی بال پرواز و سقوط آدمی ناآشنا با این ماده در منجلاب پستی می دانیم اما این زن یک طرفه به قاضی نرفت و از کوتاهی هایش این طور گفت: شاید اگر زندگی ام را با چنگ و دندان حفظ کرده بودم، سرسری از روابط زناشویی مان نمی گذشتم و حامی پر و پا قرصی برای همسرم بودم، او دور و بَر مواد نمی چرخید و آن را مامن و پناهگاهی برای تسکین دل بی قرارش نمی دانست.

از اینها گذشته وقتی پرسیدیم از جا و مکان همسرت چه خبر؟ این سوال سرآغازی شد برای سفری دیگر، سفر به یکی از خرابه های جنوب اصفهان.

ما در پی تکمیل گزارش و او نگران از اوضاع نابسامان همسر. می گوید دَر به دَر کوچه پس کوچه های شهر به دنبال نشانی از همسرش بوده تا اینکه رَد برخی از سرنخ ها جواب داده است.

مقصد، مکانی باریک، خلوت و به دور از هیاهوی شهر بود که ما را به آشیانه ای سست که پناهگاه تیمی معتادان بود، رساند. از 3 فرسخی قیافه هرکدامشان زار می زد با هر نگاهی به سمت جلو، یک حس فرو ریختگی بیشتر در این خرابه ما را قلقلک می داد.

برخی از آنان تازه وارد و برخی هم معتادی کامل و تمام عیار. یکی از آنان درحالیکه کُتش را تا پیشانی روی سرش کشیده بود، زیرچشمی ما را نگاه می کرد گویا ترس و دلهره ای وصف ناشدنی در نگاهش موج می زد.

در این جهنم تنگ، تاریک و آغشته به مِه دود، فردی جان خود را با کشیدن مثقالی مواد بیشتر از دست داده بود. این هم تَه خط تجربه، عشق و جوانی. این اولین بار نیست که اعتیاد آن هم به این روش جان می گیرد و بدون شک آخرین بار هم نخواهد بود. کاش پای فرار داشتیم و دست آزادیمان همه آنان را بال پرواز می داد.

از گزارش الف.ب این بارمان که بگذریم در این بین هستند آدم های با اصل و نصب و با اسم و رسمی که تا چند سال پیش دود چراغ می خوردند و به امید ساختن فردایی بهتر و درخشان تر به سوسوی شعله چراغ بسنده کرده بودند اما بیداری در شب، بهبود تمرکز و حافظه، افزایش انرژی و این دست وعده های خوش خط و خال بازار سیاه عاملی شد که اکنون با صورتی تکیده و نگاهی مضطرب تنها شعله سیگار یا منقل آنان را سرپا نگه دارد آنان که اگر امروز به این ماده افیونی دل نبسته بودند، شاید برفراز قله های پیروزی قد علم کرده بودند.

اما آن روی سکه، بشر زیاده خواهی که رَه صدساله را به قیمت جان آدمی و شکستن کمر جامعه هدف قرار می دهد، تنها جاده نیستی و تباهی را دنبال می کند.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان برای همراهی ما در تکمیل این گزارش پیش قدم شد و گفت: دست کم 100 هزار معتاد در استان وجود دارد با اینکه 85 درصد معتادان اصفهان مردان هستند اما در چند سال اخیر آمارها حکایت از افزایش روزافزون شمار زنان معتاد دارد.

روزانه 30 میلیارد ریال تنها هزینه مواد مخدر معتادان استان اصفهان است که در این میان تریاک و مشتقات آن نقش اول را در میزان این هزینه ها بازی می کند این آمار سرسام آور را جهانگیرکریمی با یک حساب سرانگشتی خبر داد.

وی می گوید: گشت های 24 ساعته کمین و شکار در چهارگوشه استان اصفهان به خصوص مبادی ورودی به صورت محسوس و نامحسوس، افزایش 15 درصدی میزان کشفیات مواد مخدر در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را در پی داشته است.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان ادامه داد: در پی تشدید مبارزه با سوداگران مرگ و متلاشی کردن باندهای آن سال گذشته از ورود 40 تن مواد مخدر به استان اصفهان جلوگیری شد.

اما برای اینکه بدانیم بهزیستی به عنوان یکی از مهمترین شرکای ستاد مبارزه با مواد مخدر چقدر نقشش را در ساماندهی آسیب های اجتماعی خوب بازی کرده با علی اکبر ابراهیمی، کارشناس مسئول دفتر اعتیاد بهزیستی استان اصفهان به گفتگو پرداختیم.

ابراهیمی گفت: بهزیستی استان اصفهان پیشتاز در اطلاع رسانی و فراهم کردن زمینه های درمان اعتیاد است.

وی افزود: استان اصفهان با وجود 120 مرکز ترک اعتیاد، 4.5 درصد مراکز بازپروری کل کشور را به خود اختصاص داده است که ماهانه هزینه درمان هر فرد معتاد از 120 هزار تومان تا 470 هزار تومان متغیر است با این حال اگر فردی توان پرداخت آن را نداشته باشد بهزیستی با تقبل تمام هزینه درمانی راه را برای تسهیل آمد و شد بیمار به این مراکز مهیا می سازد.

ابراهیمی ادامه داد: هر 2.5 دقیقه یک نفر به سمت اعتیاد کشیده می شود و آن را تجربه می کند حالا اینکه معتاد بشود یا نشود به عوامل مختلف و زمینه سازی چون ژنتیک و محیط وابسته است.

وی گفت: 40 درصد هزینه غذای خانواده معتادان به خاطر تامین مواد مخدر تبدیل به دود می شود که این مواد مخدر نامی عمومی برای انواع و اقسام روانگردان ها، ترکیبات طبیعی و شیمیایی و محرک ها سنتی و صنعتی است.

کارشناس مسئول دفتر اعتیاد بهزیستی استان با اشاره به اینکه 50 درصد معتادان تزریقی هپاتیت و 14 درصد آنان ایدز دارند گفت: در چند سال اخیر با اهدا سرنگ رایگان به معتادان تزریقی در مراکز گذری اصفهان در تلاش هستیم با کاهش بیماری های ناشی از تزریق سرنگ مشترک آنان را به چرخه درمان و بهبودی هدایت کنیم.

به گفته وی نمایشگاه، بروشور، سخنرانی، دفترچه های آموزشی، سایت های مجازی و چندین موارد دیگر از این دست با محتوای اعتیاد از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان برای ریزش شمار معتادان استان اصفهان است.

به گفته ابراهیمی مشاوره تلفنی 399730277 همه روزه پاسخگوی سوالات عموم مردم استان اصفهان در زمینه اعتیاد، راهکارهای پیشگیری و درمان آن است که 3 ماه مشاوره رایگان به ازای هر فرد ارائه می دهد البته به دستور استاندار اصفهان به زودی محدودیت زمانی از این مشاوره تلفنی برداشته خواهد شد.

وی به مردمی بودن برخی جلسات نظیر هیئت های سلامت محور اشاره کرد و افزود: این هیئت ها در 80 محله استان در حال برگزاری است که شهرداری اصفهان در پرداخت هزینه های این جلسات نقش پررنگتری را ایفا می کند.

کارشناس مسئول دفتر اعتیاد بهزیستی استان اصفهان به تمایل 20 درصد معتادان به ترک و بهبودی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی و شهرداری پس از جمع آوری معتادان برای اسکان و مهیا ساختن زمینه درمان این افراد، آنان را به بهزیستی تحویل می دهد که در صورت بهبودی کامل کسب و کاری برای آنان دست و پا می کنیم بطوریکه روزانه 40 تا 120 نفر معتاد بهبود یافته از سوی بهزیستی استان اصفهان جذب بازار کار می شوند.

به گفته وی خانواده و مدرسه 2 اصلی که وظیفه حمایت و حفاظت از آینده سازان فردا را به دوش می کشند و بدون شک مصون سازی این برگ های سبز و نو رس در برابر انواع مواد اعتیادآور، علاوه بر تضمین سلامت اجتماعی صرفه اقتصادی زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت.

گزارش از محدثه فتحی

 

 

مطالب پیشنهادی