11:37 1400/06/22

به گزارش مفتاح نیوز، مجید محمد شفیعی  اظهار داشت: در حوزه اشتغال غیر رسمی، عوامل موثر بر آن، پیامدها و راهکارها تحقیق علمی صورت گرفت و وضعیت کارگران غیر رسمی در اصفهان، مشهد، تبریز، البرز، ساری، شیراز و اهواز بررسی شد.
وی با بیان اینکه بر پایه سه مطالعه پژوهشی که از سال 96-97 در خصوص وضعیت کارگران غیر رسمی انجام گرفته آمار آنها سال به سال رو به افزایش است بطوری که از 50 به 55 درصد رسیده ، ادامه داد: 45 درصد کارگران در تهران، 54 درصد در مشهد، 61 درصد در تبریز، 54 درصد در البرز، 72 درصد در ساری، 62 درصد شیراز و 65 درصد در اهواز غیررسمی هستند.


عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اعلام کرد: در این طرح تحقیقاتی 80 علت خرد و کلان از جمله نقش کارفرما، کارگران و جامعه ، قانون و غیره در افزایش جمعیت کارگران مورد بررسی قرار گرفت.


وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که کارفرماها پس از تصویب قراردادهای توافقی بین کارگر و کارفرما برای کارگران غیر رسمی آن را به تمام کارگران تعمیم ندهند، اضافه کرد: این ماده قانونی قطعا با قید برای کارگران غیر رسمی و کارگاه های کوچک مقیاس به تصویب خواهد رسید.


شفیعی با اشاره به اینکه در نظر خواهی که از کارفرماها درخصوص بکارگیری کارگران غیر ماهریا کم مهارت، زندانیان، زنان سرپرست خانوار و جوانان تازه کار برای قراردادهای توافقی با این دست از نیروهای کار صورت گرفت، گفت: 86 درصد کارفرماها اعلام کردند اگر قراردادهای توافقی کار برای کارفرماها تهدید باشد، حاضر به تمدید آن نیستند و 73 درصد کارفرماها ترجیح دادند اگر قرار به رفتار مطابق با قوانین کاری با کارگران غیررسمی باشد، کارگران بامهارت و کارآزموده را بکار خواهند گرفت.


وی اضافه کرد: 31 درصد کارفرماهای کوچک مقیاس که با کارگران غیررسمی کار میکردند اعلام داشتند کسب و کار خود را تعطیل می کنند و 24 درصد بیان داشتند که چاره ای ندارند زیر بار قوانین سخت گیرانه برویم.


عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: 87 درصد کارفرماها اعلام کردند بدنبال قانونی شدن قراردادهای توافقی بین کارگر و کارفرما، حاضرند قراردادهای توافقی را با کارگران خود رسمی و آنها را بیمه کنند و 32 درصد گفتند شرایط استخدامی را راحت تر میکنند.
وی اضافه کرد: حدود 17 درصد گفتند که قراردادهای توافقی کارفرما و کارگر را توسعه خواهند داد و کارگران بیشتر را بکار میگیرند و 23 درصد کارفرماها حاضرند محصولات خود را متناسب با بازار ارائه کنند.


شفیعی افزود: هم اکنون بالغ بر 55 درصد کارگران بخاطر عدم مهارت کاری نادیده گرفته میشود و بخاطر سختی‌گیری های قانون بکار گرفته نمیشود بنابراین باید با اصلاح قانون، از توان کارگران کم مهارت هم بتوان استفاده کرد.

مطالب پیشنهادی