به گزارش مفتاح/ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وضعیت اصفهان را اسفبار و بحرانی اعلام کرد و آمار ابتلا ومرگ ومیر در اصفهان مو به تن انسان سیخ می کند . دکتر کلیدری که شاید افشای بی پرده آمار برایش تبعاتی داشته باشد، درد ودل های زیادی از ستاد کرونا داشت. او معتقد است اقدامی برای مداخله صورت نمی گیرد و محدودیتی برای اصفهان با شرایط بحرانی اعمال نمی شود.

وی می گوید : تفرجگاه، ورزشگاه، قلیان خانه ها، باز است. فاصله گذاری در بانک ها و مراکز رعایت نمی شود. بارها در ستاد کرونا تذکر داده یم که برای اصفهان محدودیت اعمال شود، اما مسئولان در ستاد کرونا اصرار بر اجرای دستورالعمل ستاد ملی دارند . اما نمی توان نسخه ستاد ملی را بری همه جا اجرا کرد.

وی تاکید کرد : دوستان هنوز به ایمنی گله ای اعتقاد دارند اما این روش در سایر کشورها هم با شکست روبرو شد. اسپانیا و سوئد موفق نبود و امروز با اعمال محدودیت وقانون، موفق به کنترل بیماری شده اند. اما مسئولان این مساله را جدی تلقی نمی کنند.

نظارت برا اجرای دستورالعمل ها وپروتکل ها بسیار ضعیف است و ستاد کرونا عملا به مصوبات خودش که چنگی هم به دل نمی زند، خوش است. مصوباتی که عملا به اجرا در نمی آید و کسی نظارتی بر اجرای آن ندارد.

استاندار اصفهان که سکاندار ستاد کرونا و پزشک هم هست، انگار تصمیم گرفته جان مردم را با سیاست تاخت بزند و گوش به فرمان بودن را بر اجرای دستورالعمل های کارساز برای اصفهان ترجیح می دهد. این در حالی است که در استان های دیگر اقداماتی برای نجات استانشان از این بیماری انجام داده اند. استان همجوار ما چهارمحال بختیاری هنوز در وضعیت نارنجی است. در این استان هنوز ورود به تفرجگاه ها ممنوع است و ستاد کرونای آن قویتر از اصفهان عمل کرده است.

سوال اینجاست که ستاد ملی کرونا با کدام منطقی می تواند برای استان ها با شرایط مختلف نسخه واحد بپیچد و سوال مهمتر اینکه چرا ستاد استان اصفهان با این وضعیت اسفبار هنوز به اطاعت کردن از دستورا ت ستاد ملی کرونا که کم بی اشکال نیست، تاکید دارد؟

آیا ستاد کرونای اصفهان قدرت برنامه ریزی برای شرایط پیچیده خود را ندارد و این سیاست و نداشتن شجاعت است که باعث می شود اصفهان قربانی شود؟

اصفهان مملو از مسافر است، پارک ها شلوغ است، در بانک ها وپاساژو مراکز و کارخانه تقریبا پروتکل ها ضعیف رعایت می شود، حمل ونقل عمومی وضعیت اسفباری دارد و ازدحام جمعیت در مترو اتوبوس ها شده است کانون شیوع کرونا، و ستاد کرونا تنها امیدوار است که مردم خود رعایت کنند و کرونا را شکست دهند. این درحالی است که در  سایر کشورها بخصوص کشورهای موفق مردم در کنار اجرای محدودیت وقانون توانسته اند مانع از شیوع مجدد بیماری بشوند.

هشدار| فوت 71 کودک اصفهانی به خاطر کرونا/ روزانه یک مینی بوس انسان در اصفهان می میرد

اما در کشور ما وقتی عملا هیچ محدودیتی اعمال نمی شود و از سمت مسئولان تقریبا همه چیز عادی نشان داده می شود، نمی توان از مردم توقع داشت که وضعیت را نامناسب تلقی کند. درست است که باید به مردم آموزش داد و مردم موظف به رعایت پروتکل هها هستند، اما ستاد کرونا نیز باید در شرایطی که اصفهان از مرز بحران عبور کرده است به توصیه های دانشگاه علوم پزشکی و متولیان سلامت توجه کند و بیشتر از این مردم را قربانی سیاست های غلط خود نکند.

اصفهان در این شرایط به یک استاندار شجاع و مدبر و البته ستاد کرونای پویا نیاز دارد تا برای حل شدن مشکل و بحران تشکیل جلسه بدهد نه برای رفع تکلیف. اگر ستاد کرونای اصفهان از این حالت انزوا خارج نشود، باید منتظر سیاه پوش شدن اصفهان باشیم.

 

مطالب پیشنهادی