17:50 1400/02/08

احمدرضا دلیران فیروز دبیر کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون گلف ایران درباره اهمیت امر تحقیق و پژوهش در ورزش گفت: باتوجه به اهمیت امر تحقیقات، پژوهش و مطالعات راهبردی در راستای سیاست های کلی ابلاغی از سوی مرکز مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک مبنی بر جایگاه تحقیق و پژوهش بر پیشبرد اهداف فدراسیون ها و با تاکید ریاست فدراسیون گلف در رابطه با استفاده بهینه از ظرفیت های علمی، کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران تحقیقات و پژوهش های موثری را در رابطه با ورزش گلف و انجمن های تابعه انجام داده است.

به گزارش مفتاح نیوز به نقل از پرسون؛ احمدرضا دلیران فیروز عضو شورای اطلاع رسانی و بین الملل فدراسیون گلف در ادامه افزود: هم اکنون پنج رشته ورزشی گلف، وودبال، مینی گلف، کروکت و بهکاپ زیر مجموعه فدراسیون گلف در ایران هستند که فدراسیون توجه ویژه ای به توسعه این ورزش ها از طریق مطالعات راهبردی و پژوهش های علمی دارد.
دلیران فیروز پژوهشگر گلف و دبیر کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون گلف ایران گفت: بررسی و تایید عناوین پژوهشی مورد نظر فدراسیون در زمینه رشته های گلف، مینی گلف، وودبال، کروکت و بهکاپ، تعامل و تشریک مساعی علمی و پژوهشی با سایر کمیته های فدراسیون و همچنین تسهیل و تامین پشتوانه علمی برای تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فدراسیون با ارائه پیشنهادات منتج از تحقیقات کاربردی انجام شده از دیگر برنامه‌های کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون گلف ایران می باشد.
احمدرضا دلیران فیروز دبیر و عضو هیئت رئیسه انجمن وودبال ایران در پایان گفت: بهره مندی از ظرفیت متخصصان، نخبگان و مراکز علمی و آموزشی ملی و بین المللی و دست یابی به سطوح بالای دانش در حوزه ورزش از اهمیت ویژه ای در فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران و انجمن های تابعه آن برخوردار است.

مطالب پیشنهادی