22:04 1400/03/21

دکتر علیرضا امینی سخنگوی ستاد تشکل‌های مردمی پیروان‌ولایت گفت که فاصله طبقاتي در سايه بي عدالتي رشد خواهد كرد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva) دکتر علیرضا امینی سخنگوی ستاد تشکل‌های مردمی پیروان‌ ولایت اظهار کرد:ما در مناظره دوم شاهد پرسشی مبتني بر رفع فاصله طبقاتي از نامزد جبهه انقلاب بوديم .به نظر ميرسد تفكر تجمل گرايي كه بر اساس نگاه ليبرالي در دولت هاي اصلاحات در طول انقلاب ايجاد شد باعث گرديد رويكردي اسلامي و انساني مبتني بر احكام قراني كه كرامت انساني در رشد فضايل اخلاقي است نه تنها از قطار انقلاب جدا شده  بلكه به عنوان  نماد تفاخر و ايجاد فاصله طبقاتي شکل بگیرد.

وی افزود: براي جلوگيري از انشقاق اجتماعي، دولت ، بايد عدالت محوری را سر لوحه اقدامات خود قرار دهد تا جامعه بر اساس شايستگي اخلاقي و عملي افراد دسته بندي شود و به  يقيين اين مهم درسايه رييس جمهوري بروز خواهد كرد كه تفكر جهادي  و انقلابي داشته باشد.

مطالب پیشنهادی