9:55 1400/06/02

به گزارش مفتاح نیوز به نقل از روابط عمومی فدراسیون سوارکای جمهوری اسلامی ایران؛ خبر انتصاب سوار كار خوب كشورمان خانم شريسا غفاري به عضويت كميته درساژ فدراسيون اسيايي

بر اساس  مفاد اساس نامه فدراسيون سواركاري اسيا  با ارسال نامه معرفي خانم شريسا غفاري  پس از تاكييد ريس محترم كميته درساژ  و تاييد ريس محترم فدراسيون  به دبيرخانه فدراسيون اسايي  ،اين سواركار خوب كشورمان  به عضويت كميته درساژ ان فدراسيون منصوب گرديد
قطعا عضويت ايشان در اين كميته موجبات ارتقا سطح درساژ كشور و بر گزاري مسابقات در كشور عزيزمان خواهد گرديد
در حال حاضر ايشان دومين نفري است كه طي يك سال اخير از جمهوري اسلامي ايران به عضويت كميته هاي فدراسيون اسيايي منصوب ميشوند.

مطالب پیشنهادی