16:41 1403/04/19

به گزارش پایگاه خبری مفتاح و به نقل از  امور ارتباطات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ سلمانی گفت: در این مدت  بیشترین تعداد صدور پروانه ساختمانی در منطقه هشت با ۱۷ عدد و منطقه یک با ۱۶ مورد بوده است.

وی تصریح کرد:  با توجه به اینکه روند نوسازی در بافت های فرسوده اثر روانی خوبی  به لحاظ اجتماعی دارد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اکنون در راستای افزایش صدور پروانه در بافت فرسوده با تصویب ضوابط تشویقی نوسازی محلات بافت ناکارآمد شهر اصفهان در تسریع و بهره برداری از ابنیه موثر بوده است.
این مسئول ادامه داد: همچنین این معاونت در راستای رونق ساخت و ساز در بافت فرسوده، تسریع و تسهیل نوسازی و ایجاد انگیزه برای توسعه‌گرها، سرمایه گذاران و مالکان اراضی و ارتقای کیفیت محیطی و تامین خدمات مورد نیاز ضوابط تشویقی نوسازی کالبدی را تدوین و تصویب کرد که هم اکنون در حال بهره برداری شهروندان برای ساخت و ساز در شهر اصفهان است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شهر اصفهان  دارای ۲۳۸۰ هکتار بافت فرسوده می باشد که 12 درصد از مساحت کل بافت شهر اصفهان را به خود اختصاص داده است.

مطالب پیشنهادی