9:20 1401/09/02

معاون فرهنگی شهردار اصفهان: صدور کارت منزلت برای مادران دارای سه فرزند

 
 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مفتاح، وقتی قانون جوانی جمعیت مصوب شد تکالیف مختلفی برای دستگاه ها وسازمان های مختلف در نظر گرفت تا بتواند این قانون را هر چه بهتر به اجرا برساند. در همین قانون تکالیفی نیز برای شهرداری ها لحاظ شده است. 

در ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه برخط برای معرفی و صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر اقدام نماید.

مدت اعتبار این شناسه ده سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت پنج سال تمدید خواهد شد و دستگاه‌های ذیربط موظفند اقدامات ذیل را برای دارندگان کارت مزبور به همراه اعضای خانواده انجام دهند:
الف - نیم‌بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی - فرهنگی و موزه‌های تابعه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب - نیم‌بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و تعرفه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
پ - نیم‌بها بودن بلیط سینماها هر ماه یکبار
ت - تخفیف بیست درصدی دوره‌های آموزشی،‌ تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان
تبصره - شمول حکم این ماده در بخش غیر دولتی مشروط به پیش بینی جبران هزینه ‌ آن در قانون بودجه سنواتی میباشد.

 قسمتی از ماده 25 قانون ج.انی جمعیت بر دوش شهرداری است و به همین منظور تلاش هایی برای حمایت از مادران کرده است که البته چنان کافی هم به نظر نمی رسد.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: مادرانی که فرزند سوم شان در سال 1400 متولد شده می توانند با دریافت کارت منزلت، روزانه از دو تراکنش نیم بها برای اتوبوس های شهری و مترو و همچنین خدمات تفریحی شهرداری  استفاده کنند.

مجتبی شاهمرادی افزود: مادران می توانند با مراجعه به سامانه صدور کارت منزلت، ثبت نام و کارت منزلت را دریافت کنند و از خدمات این کارت بهره مند شوند.

وی گفت: این افراد می توانند از طریق اداره مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری برای ثبت نام اقدام کنند.

 
 
 

مطالب پیشنهادی