15:42 1401/09/01

 

به گزارش خبرنگار مفتاح نیوز، هادی ادیب مدیر توسعه وصنایع، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی این صندوق در استان اصفهان گفت: این صندوق از سال 1376 با هدف حمایت از صنعت الکترونیک تاسیس شد و از سال ۹۵ با تغییر احکام دایره برنامه‌های توسعه ای، بندی در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی در آن مصوب شد و صندوق حمایت از صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) تبدیل شد و رسالت صندوق  امروز حمایت از صنایع پیشرفته است که تعریف به خصوصی دارد و حمایت  اعتباری را از صنایع انجام می‌دهد.

مشارکت با طرح های سرمایه گذاری در حوزه صنایع پیشرفته

ادیب با اشاره به اینکه ارائه  تسهیلات وام با نرخ های ترجیحی، ارائه ضمانت نامه و تشکیل صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر بورسی از جمله فعالیت‌های صندوق حمایت از صنایع پیشرفته است، افزود: فرایند تصویب این صندوق در فرابورس دنبال می شود. ما در این صندوق با طرح سرمایه گذاری در حوزه صنایع پیشرفته مشارکت خواهیم کرد. سرفصل های صنایع پیشرفته در اساسنامه مشخص است و  تعاریفی دارد که شامل حوزه های مختلفی چون الکترونیک، هواو فضا، مکانیک، فناوری نانو، انرژی تجدید پذیر وهر صنعت پیشرفته وپیچیده می شود.

مدیر توسعه وصنایع صندوق حمایت از توسعه صنایع پیشرفته با اشاره به اینکه شاخص صنایع پیشرفته شامل پیچیدگی محصول، فرایند تولید محصول پیشرفته، بیمه عمر پایین ، نوآوری وارزش افزوده  بالا واستفاده از نیروی متخصص وتبدیل دانش آن به تولید است، افزود:  از سال ۹۸ اساسنامه جدید صندوق تدوین وتوسط دولت ابلاغ شد. تفاوت این صندوق با سایر صندوق های حمایتی در حوزه دانشی این است، که  صندوق هایی که رسالتشان کمک به صنایع با دانش بالاست، قبل از حمایت، فرآیند پیچیده‌ای را دارند و صنایع باید مجوز دانش بنیان دریافت کنند، اما در صندوق حمایت از صنایع پیشرفته نیازی به مجوز دانش بنیان برای ارائه خدمات نیست.  

او در ادامه اظهار داشت: خدمات ما برای کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی در حوزه ارائه تسهیلات با نرخ ترجیحی ۹ تا ۱۳ درصد، ارائه ضمانت نامه های مختلف مثل ضمانت نامه فرآیند اجرای کار، حسن انجام تعهدات، تعهد پرداخت  وغیره به شرکت های فنی مهندسی، سرمایه گذاری خطر پذیر غیر مستقیم و خدمات کارشناسی است.

ادیب با اشاره به تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه بورسی گفت: فرصت خوبی است تا از ظرفیت استان اصفهان استفاده شود. صندوق  آمادگی کامل دارد  تا در حوزه‌های مختلف صنایع پیشرفته، صندوق های مختلفی  به تناسب آن تخصص تاسیس کند.

او در ادامه در خصوص  استدلال تاسیس صندوق های مختلف حمایتی از صنایع پیشرفته گفت: علت اینکه بانک ها نمی توانند تسهیلاتشان را هدفمند کنند این است  که دانش مخصوص در حوزه های تخصصی صنعت در بانک‌ها نیست و بانک ها در بلاتکلیفی گیر می‌کند و در شناسایی صنایع دچار مشکل می شوند. بنابراین تسهیلات شان به جای صنایع به  بخش بازرگانی داده می‌شود و مشکلات افزایش نقدینگی در این حوزه اتفاق می‌افتد.

او درادامه اعلام آمادگی کرد با توجه به ظرفیت استان اصفهان در حوزه صنعت به حوزه صنایع پیشرفته کمک ویژه ای داشته باشد.

ادیب در حاشیه  این مراسم در گفتگو با خبرنگار مفتاح نیوز در خصوص روند ارائه تسهیلات و تحقیقات گفت:  روند بررسی طرح ها  و نحوه دریافت تسهیلات در سایت صندوق توسعه و پیشرفت موجود است. شرکت هایی که  در حوضه صنایع پیشرفته کار می‌کنند از تحقیقات  تا تولید نمونه صنعتی و تبدیل آن به تجاری‌سازی حمایت می‌کنیم. نمونه پرسشنامه مشخص است و شرکت ها با مراجعه به سایت می توانند اطلاعات را دریافت کنند و کاملاً فرایندها مشخص است.

اخبار بیشتر 

دفتر نمایندگی صحا در اصفهان افتتاح شد

او در ادامه افزود:  نحوه بررسی به این شکل نیست که صایع صرفا مجوز دانش بنیان داشته باشند. ما ۵ شاخص  را در طرح‌ها لحاظ می‌کنیم. پیچیدگی محصول، طول عمر محصول، ارزش افزوده محصول،  به کارگیری افراد متخصص، حضور افراد متخصص در کنار مدیریت پروژه .

مدیر توسعه وصنایع صندوق حمایت از توسعه صنایع پیشرفته با تاکید بر اینکه حمایت ما از صنایع بر خلاف بانک ها فقط معیار مالی نیست، افزود: نحوه بررسی ما معیارهای فنی، مالی ،اقتصادی، مدیریت و منابع انسانی  است.

او در ادامه در خصوص منابع مالی صندوق گفت: صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته حاکمیتی و زیر مجموعه وزارت صمت است و سرمایه صندوق ۱۰۰ درصد از منابع دولتی تامین می شود  که در اختیار دانش صنایع پیشرفته قرار می گیرد.

مطالب پیشنهادی