15:55 1400/01/25

محمدرضا کاظمی/ناکامی نماینده کشتی ایران در آسیا باردیگر ضعف دیپلماسی ما را آشکار کرد. تفاوتی نمی کند شخص ناکام عباس جدیدی باشد یا هر کس دیگری که به نام ایران و تحت حمایت فدراسیون کشتی در انتخابات حضور پیدا کرده است.

اگر ما قدرت بلامنازع کشتی آسیا هستیم، که هستیم و اگر دلاور مردان ما زیب و زینت قاره کهن محسوب می شوند که چنین است، باید به همین میزان نیز در قاره اعتبار و جایگاه داشته باشیم. اگر نتوانسته ایم و نمی توانیم در قامت و موقعیت واقعی ظاهر و در یک انتخابات ساده، زیر دست کشورهایی قرار می گیریم که جایگاه چندانی در کشتی آسیا ندارند باید خودمان را سرزنش کنیم. ما باید بپذیریم که از ضعف دیپلماسی مفرط در ورزش رنج می بریم و برای رفع این مشکل باید چاره ای بیندیشیم .عباس جدیدی طی گفت و گو با سایت منهای فوتبال و شخص نگارنده بیمناک بود از اینکه ممکن است در این انتخابات با چالش روبرو شود. می گفت: اگر حمایت نشوم در انتخابات شرکت نمی کنم. با این وجود معلوم نیست چه اتفاقی رخ داد که ترغیب شد و پای در میدان گذاشت در نتیجه راه به جایی نبرد.

 اخبار زیادی از چگونگی انتخابات و بقیه منتخبین شورا ارسال نشده و ما نمی دانیم آیا جدیدی تنها برای پست دبیرکلی نامزد شده بود یا همانطور که پیشاپیش تاکید داشت برای نایب رییسی و عضویت نیز شانس خود را امتحان کرده است. همینطور نمی دانیم آیا ۴ عضو دیگر شورا چه کسانی هستند؟ اما این حقیقت آشکار است که در چنین مواردی من بمیرم تو بمیری و صرف مدال های گذشته افراد جوابگو نیست بلکه تنها دیپلماسی فعال جواب می دهد. می گفتند دوران روابط پسته و فرش تمام شده و ما فرمول های جدیدی برای دیپلماسی ارائه خواهیم کرد اما معلوم شد تقریبا هیچ راهکار درست درمانی برای چنین مواقعی اتخاذ نشده. در همان دوران ادعایی، رییس وقت فدراسیون جهانی روابط صمیمانه ای با سرپرست تیم های کشتی ایران داشت و رسول خادم هم توانست در نهایت حمید بنی تمیم را بر مسند دبیر کلی کشتی آسیا بنشاند اما مسئولین فدراسیون فعلی گویا توجه چندانی به اصل دیپلماسی نداشتند. در نتیجه، همان گام نخست ناکام شدیم. امیدواریم چنین شگرد و ترفندی در انتخابات جهانی به کار گرفته نشود و سناریو عباس جدیدی در مورد قهرمان بزرگی چون حمید سوریان تکرار نشود./مفتاح نیوز

مطالب پیشنهادی