14:48 1401/12/22

به گزارش مفتاح و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ عمار شهیر رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار  در خصوص مبحث ایمنی ساختمان‌ اظهار داشت: مطابق با بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف است‌ ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی‌ کلانشهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی کند.  

وی افزود: در این رابطه دستورالعمل‌ی ابلاغ و مقرر شد کارگروهی ایجاد و سپس مواردی که ناایمن و ناپایدار اعلام می‌شود براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به مالکین ابلاغ شود.  

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: مطابق با این قانون شهرداری‌ها موظف هستند که در مواردی از جمله ساختمان ناایمن و ناپایدار راسا برخورد کنند.  

وی بیان داشت: در استان اصفهان جلسات کارگروه برگزار شده است و براساس دستورالعمل کارگروه مقرر شد کمیته کارهایی به طور مثال برای موارد خارج حریم، روستاها و ... تشکیل شود.

شهیر با بیان اینکه در مبحث ایمنی ساختمان‌ با دو موضوع "ساختمان‌های در دست احداث" و "ساختمان‌های دارای پایان کار" مواجه هستیم گفت: بررسی مشکلات آن گروه از ساختمان‌های دارای پایان کار که سال‌ها از زمان ساخت می‌گذرد و به مشکلاتی برخورد کرده‌اند بر عهده کمیته بازدید است و نتیجه این بازدید در فرم‌ها و سامانه منتاک وارد و به وزارت کشور ارسال می‌شود.

وی افزود: در هر صورت ناایمن بودن یک ساختمان در سامانه منتاک تایید می‌شود و شهرداری نیز می‌بایست به مالکین اعلام کند لذا در صورتی که مالکین اقدامی انجام ندهند با حکم دادستان اقدامات لازم بعمل می‌آید.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: اولین قدم این است که شهرداری موارد مشخص شده در بازدید را در سامانه منتاک وارد نماید چرا که پس از تایید هر مورد در آن سامانه، نحوه برخورد براساس میزان خطر ساختمان می‌تواند متفاوت باشد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی موارد منوط بر این است که اولین جلسه کمیته کار برگزار و نظرات اعضای این کمیته به کارگروه ارسال تا اقدامات بعدی بعمل آید.

 

مطالب پیشنهادی