8:02 1401/05/20
 

به گزارش مفتاح و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان) امیر زاغیان معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان،  اظهار کرد: این معاونت در سه حوزه نظارت بر نظام مهندسی، باز آفرینی شهری و بافت‌های فرسوده و برنامه ریزی اقتصاد مسکن فعالیت می‌کند که حوزه سوم در دولت سیزدهم با سیاست‌گذاری نهضت ملی در حال انجام است.  

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص ساختمان‌های ناایمن استان اظهار داشت: شناسایی ساختمان‌های نظیر متروپل و پلاسکو و معرفی آنها به مراجع قضایی یا شهرداری‌ها بیشترین کاری است که راه و شهرسازی از نظر قانونی می‌تواند انجام دهد.  

وی ادامه داد: بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ایران، وظیفه نگه داشتن ساختمان پس از پایان کار مطابق استاندارد بر عهده بهره‌برداران آن است همچنین شهرداری‌ها وظیفه اصلی متوقف کردن ساختمان‌های قدیمی و تذکر به بهره برداران آنها را بر عهده دارند.  

زاغیان خاطرنشان کرد: ۳۰۰ ساختمان ناایمن در شهر اصفهان شناسایی کردیم که تماما به شهرداری اعلام شده و توسط شهرداری اخطارها اعلام شده است.  

وی با بیان اینکه مدیران ساختمان نباید از وظایف خود غافل شوند گفت: قانون وظیفه مدیر یک ساختمان را مشخص کرده است اما این مساله مغفول مانده است.  

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان کرد: تنها گرفتن حق شارژ و نظافت در ساختمان بعنوان وظیفه مدیران ساختمان محسوب نمی‌شود، بلکه بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ایران، وظیفه اصلی بهره‌برداری از این ساختمان و انطباق آن با استانداردها بر عهده مدیران ساختمانهاست که وظیفه بسیار مهمی محسوب می‌شود. 

 
 
 

مطالب پیشنهادی