13:51 1403/03/16
 
به گزارش پایگاه خبری مفتاح، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در برنامه رادیویی نقد و نظر در خصوص بررسی شاخص های پیشرفت استان و تداوم خدمات دولت در راستای مبارزه با فرار مالیاتی اظهار داشت: در دولت سیزدهم در خصوص بحث مبارزه با فساد جلوگیری و مبترزه با فرار مالیاتی سرلوحه کار ادارات امور مالیاتی قرار گرفت و در این راستا بحث ایجاد و اجرایی شدن سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی را داشتیم.
 
وی افزود: این سامانه به شکل هوشمند و الکترونیکی می باشد وکلیه اطلاعات افرادیکه در سطح کشور فعالیت اقتصادی می کنند در این سامانه قرار می گیرد؛ اعم از اطلاعات حساب های بانکی، دستگاه های کارتخوان، سامانه جامع تجارت و سامانه 169 بنابراین این اطلاعات برای هریک از فعالان اقتصادی در این سامانه قرار می گیرد و برای تشخیص مالیات بر اساس داده ها اقدام میگردد و از بحث مالیات بر مبنای برآورد خارج شده ایم و این  امر بر مبنای حاکمیت داده برقرار است.
 
آقای مدبرنیا مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به ایجاد سامانه ها و از طرفی نظارت های انجام شده در بحث شفاف سازی فعالیت های اقتصادی بیان کرد:  از جمله اقدامات در این خصوص در اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم به این شکل اقدام شد که 38 پرونده مالیاتی را مورد بازرسی قرار دادیم و در سه ماهه اول امسال بالغ بر ده هزار میلیارد تومان کتمان درآمد کشف و شناسایی کردیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه در دولت سیزدهم سامانه سوت زنی بصورت کشوری و سامانه 1526 بصورت استانی تعبیه شد و افراد می توانند وارد سامانه شوند و گزارشات خود را وارد نموده تا در اختیار کاربران مالیاتی جهت بررسی قرار گیرد افزود: ما بر اساس اطلاعات و گزارشات موجود در این سامانه ها ورود پیدا می کنیم تا بتوانیم موارد فساد را در قسمت مالیاتی شناسایی و مالیات مربوط را مطالبه نماییم چرا که ما در راستای تامین بودجه کشور بر اساس درآمدهای مالیاتی هیچگونه فشاری بر فعالان اقتصادی در بخش تولید و اشتغال وارد نکرده و لازم بود پایه های مالیاتی جدیدی را شناسایی می کردیم که بر این اساس اقدامات خوبی در استان صورت گرفت.

آقای مدبرنیا تاکید کرد: افراد و گروه های شغلی مشمول جهت اتصال به سامانه مودیان تا پایان سال 1403 فرصت دارند بنابراین هرگونه فعالیتی که در سطح کشور انجام شود نیازمند صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود و میزان فعالیت و درآمدی که هر فعال اقتصادی کسب کرده بصورت سیستمی مشخص می شود.

مطالب پیشنهادی