بدنبال اقدام قابل تامل در پهنه زاینده رود شترسواری به قیمت توهین به مردم اصفهان

به گزارش خبرنگار مفتاح؛ زاینده رود قلب تپنده اصفهان چند سالی است که با بحران بی آبی مواجه است و تقریبا فقط سالیان گذشته برای خوشامد مهمانان نوروزی کمی آب به خود می دید که امسال  برخی از مسئولین اصفهانی! برای جبران مافات نزد مسافران نوروزی بجای تلاش برای بجریان انداختن آب رودخانه، در اقدامی عجیب و دور از انتظار که تداوم لجاجت با اصفهان را نشان می دهد تعدادی نفر شتر برای تفریح مهمانان نوروزی و سواری دادن به ایشان در کف رودخانه و نزدیک به پل تاریخی خواجو که نماد تاریخ کهن و صلابت اصفهان است را بمنظور کسب درآمد رها کرده اند و ضمن کج دهنی به شعور مردم نجیب اصفهان مقدمات خشکی دائمی این کلان رود فلات مرکزی  ایران را پدید آورده اند.
حال سوال اینجاست که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان در زمانی که باید بیدار باشد و به پاسداری اماکن تحت امانت خود بپردازد در خوابی عمیق فرو رفته و شاید خود را به این خواب عمیق فرو برده که اینچنین با بی تفاوتی از کنار شترسواری در پهنه زاینده رود و نزدیکی این پل تاریخی می گذرد.
باشد که مسئولین بی تفاوت استان و در راس آنها استاندار که سکاندار عرصه اجرای سیاست های کلان در حفظ منافع مادی و معنوی استان است کمی به خود آیند و مانع این رفتار و دیگر برخوردهای زشت و اصفهان ستیزانه شوند.
در پایان وظیفه رسانه های استان را بار دیگر و بعنوان تکرار مکررات گوشزد می کنیم و آن حفاظت از کیان و منافع استان در حوزه های مختلف و بیان واقعیات و انتقاد از کم و کاستی های مدیریتی است که شاید به گوش مسئولین برسد.

گزارش از: حسین صادق زاده 

مطالب پیشنهادی