17:16 1401/11/02
 

به گزارش مفتاح وبه نقل از  خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ بر اساس اعلام سامانه پایش آلودگی هوا، میانگین کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان با قرار گرفتن روی شاخص ۱۶۳ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارد.

وضعیت هوا در ایستگاه خرازی با ۱۷۴، استانداری با ۱۷۲، احمد آباد با ۱۵۸ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا در خیابان پروین با ۱۴۶ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شد.

هوا امروز در شهرستان مبارکه با ۱۵۱ AQI ناسالم برای عموم اعلام شده است.

در شاخص کیفی هوا، از صفر تا ۵۰ به معنی پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ به معنی سالم، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ به معنی ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ به معنی ناسالم برای عموم، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ به معنی بسیار ناسالم و بالاتر از ۳۰۰ به معنی خطرناک است.

 

مطالب پیشنهادی