11:49 1403/02/30

رییس اداره گشت فنی ساختمان و پیشگیری سریع تخلفات شهرداری اصفهان خبر داد: سرنوشت ساختمان های نا ایمن اصفهان، در انتظار ارزیابی وزارت راه و شهرسازی

به گزارش پایگاه خبری مفتاح، محمد موسوی زادگان با اعلام این خبر گفت: بر اساس بند «ض» ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، وزارت راه و شهرسازی با محوریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف به ارزیابی ساختمان های ناایمن و آسیب پذیر و ابلاغ آن به شهرداری است.

او افزود: شهرداری اصفهان پس از حادثه هولناک ساختمان «پلاسکو» تهران، از سال 1396 تا 1399 به مرور نسبت به شناسایی ساختمان های ناایمن در شهر اصفهان اقدام کرد و فهرست 430 ساختمان ناایمن و آسیب پذیر شناسایی شده را به صورت مکتوب برای ارزیابی نهایی به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اعلام کرده است.

رییس اداره گشت فنی ساختمان و پیشگیری سریع تخلفات معاونت شهر سازی و معماری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: پس از اعلام ارزیابی نهایی ساختمان های ناایمن توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شهرداری آن را به مالکان، متصرفان و یا ذینفعان ابلاغ خواهد کرد و در صورت عدم اقدام برای ایمن سازی ساختمان، به دادستانی معرفی می شوند.

او با بیان اینکه نتیجه ارزیابی نهایی هنوز از سوی دستگاه مزبور اعلام نشده است تا شهرداری بتواند اقدامات بعدی را انجام دهد، تاکید کرد: در میان 430 ساختمان نا ایمن و آسیب پذیر شناسایی شده در شهر اصفهان، تعدادی مدارس، بیمارستان و مجتمع تجاری هم وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی