8:52 1401/09/14

به گزارش مفتاح، سالانه  3600 نفر به تعداد معلولان تحت پوشش بهزیستی  اصفهان اضافه می شود، این خبری است که سید کریم صدیقی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان می دهد. او شیوع معلولیت در کشور را   3.1 دهم درصد بیان می کند.    

در کنار ورود این تعداد معلول به سازمان بهزیستی نتیجه ای متصور نمی شود جز پشت نوبت ماندن  8500 معلولی که در کمیسیون های پزشکی بهزیستی معلول شناخته شده اند و برای انها پرونده تشکیل شده است. پشت نوبت حق پرستاری هم به مساله  مستمری، اضافه می شود و 2800خانواده ای که برای نگهداری از معلولان ضایع نخاعی حق پرستاری دریافت می کنند،  پشت نوبت هستند.

صدیقی عمده چالش بهزیستی را تعداد ورودی مراکز شبانه روزی می داند. بنا به گفته او  ظرفیت این مراکز  محدود است. در حال حاضر 200 معلول را به مراکز معرفی کرده اند ولی یارانه  ای برای انها برقرار نشده است و مراکز ازبهزیستی  طلبکار هستند. صدیقی معرفی و ارجاع معلول از سیستم قضایی را یکی دیگر از مشکلات مطرح می کند. او می گوید: مراکز ما  جا ندارند.  مجبوریم مددجویان بخش شبانه را که مدت زمان زیادی هستند که از خدمات استفاده می کنند مرخص کنیم وبه مراکز روزانه ومراقبت در منزل بفرستیم.

میزان یارانه اختصاص پیدا کرده برای هر معلول 2 میلیون ولی  سرانه نگهداری هر معلول در مراکز شبانه روزی ده میلیون تومان است.  بنا به گفته صدیقی قرار بوده است   50 درصد به یارانه اضافه بشود، که هنوز محقق نشده است اما با این وجود این افزایش نمی تواند مشکل چندانی از مراک کم کند و هنوز با سرانه خیلی فاصله هست. این درالی است که این میزان تفاوت باید به دوش خانواده قرار بگیرد که 70 درصد خانواده‌ها جز دهک های پایین هستند و قادر به پرداخت نخواهند بود.

 

حل شدن مشکل صدور پلاک ویژه معلولان برای خانواده معولان خبری بود که معاون پیشگیری به ان اشاره کرد. سال گذشته قانون صدور پلاک ویژه برای معلولان مشکلاتی برای خانواده ها ایجاد کرده بود که امسال این مشکل با پیگیری بهزیستی حل شده است.

یکی از نکات مهم در قانون حمایت از معلولان توجه به بستر سازی مناسب شهر و محل وهای تردد برای تردد راحت تر معلولان است که پیگیری این موضوع  در ستاد مناسب سازی و دیرخانه شورای سالمندان یکی دیگر از پیگیری معوانت توانبخشی است. سید کمال صدیقی از برقرار کارت منزلت برای معلولان را نتیجه این پیگیری ها می داند. معلولان با کارت منزلت می توانند 4 سفر رایگان اتوبوس و دو سفر  رایگان مترو داشته باشند. البته طبق قانون باید معلولان از سفر رایگان حمو نقل استفاده کنند که در حال حاضر به 6 سفر در روز رسیده است.

مطالب پیشنهادی