8:26 1400/06/30
 
 
به گزارش مفتاح و به نقل از  خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان، از تزریق دو نوبت واکسن کرونا به ۲۱ درصد جمعیت استان اصفهان خبر داد و گفت: تا کنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نوبت اول واکسن کرونا و ۸۰۰ هزار نفر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

رضا فدایی افزود: دریافت کنندگان یک نوبت واکسن کرونا ۴۷ درصد و دریافت کنندگان دو دُز واکسن ۲۱ درصد جمعیت استان هستند.


مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: در حال حاضر گروه بندی سنی برای دریافت واکسن در استان حذف شده است و همه متولدان ۱۳۸۳ و قبل از آن می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی salamat.gov.ir برای دریافت نوبت اقدام کنند.

مطالب پیشنهادی