18:25 1400/10/27

 

 

 

رونمایی از کتاب ۵ انگشت اورژانسی اصفهانبه گزارش  مفتاح وبه نقل از خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این آیین آموزش به کودکان را مایه ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه دانست و گفت: در این کتاب با استفاده از الگوی پنج انگشتی آموزش امدادخواهی به کودک داده می‌شود و در آن هر انگشت معادل اقدام خاصی است که کودک با نگاه کردن به انگشتان خود آن را در زمان حادثه به یاد می‌آورد.

فرهاد حیدری افزود: بر اساس این آموزش‌های این کتاب که به سرپرستی عباس عابدی و با شعر آناهیتا مستاجران و تصویرگری امینه پارسا پور تهیه شده؛ انگشت‌های شست، اشاره، میانی، حلقه و کوچک به ترتیب به معنای نگاه کردن به بیمار، صدا کردن، تکان دادن و صدا زدن همزمان، تماس با شماره ۱۱۵ و قرار دادن بیمار در وضعیت راحتی تا رسیدن نیرو‌های امدادی است.

وی ادامه داد: برای اجرایی شدن محتوای آموزشی این کتاب در مهد‌های کودک، عروسک‌های انگشتی متناسب با محتوای هر کدام طراحی و تولید شده است.

مطالب پیشنهادی