9:26 1401/04/25
 
به گزارش مفتاح، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان  در ادامه افزود :روزانه به طور متوسط 40 اداره پر مصرف در اصفهان پس از اخطارهای پیاپی قطع می شود و شرایط وصل آن در صورتی محقق می شود که بالاترین شخص سازمان و یا نماینده آن شخص به منظور رعایت مدیریت مصرف تعهد کتبی بدهد.

مرسل صالحی  گفت: شرکت توزیع برق اصفهان مدیریت مصرف را از خرداد ماه به جد شروع کرده است و درحوزه روشنایی سازمان و سیستم های سرمایشی از روش های جدید استفاده کرده به طوری که با نظارت همه جانبه بر سیستم های سرمایشی و اتصال به یک سیستم مرکزی از هدر رفت انرژی پیشگیری نموده است.
صالحی ابراز داشت: ما باید از میزان کم تا زیاد مصرف برق را مدیریت کنیم به طوری که برخی از وسایل برقی حتی زمانی که خاموش هستند برق مصرف می کنند و در حال حاضر تعداد زیادی از دستگاههای الکترونیکی در خانه ها موجود است که انرژی برق را هدر می دهند و مشترکین خانگی توجهی به آن ندارند .


وی خاطر نشان کرد :عادت کرده ایم که با کلیک بر روی سوئیچ و کلید برق در هرزمان از روز به نور دسترسی داشته باشیم اما باید به این عقیده و باور برسیم که در حال حاضر مشکل کمبود منابع انرژی وجود دارد و باید مدیریت مصرف انجام شود.


وی به ایجاد تعامل و همبستگی مشترکین در تعرفه های مختلف اشاره کرد و افزود :باید ادارات ،مراکز تجاری ،صنایع ،کشاورزان و مشترکین خانگی توجه ویژه ای به زمانهای اوج و پیک مصرف داشته باشند تا درکنار همدیگر بدون اینکه اختلالی در زندگی و کسب و کارشان ایجاد شود طی مسیر کنند

مطالب پیشنهادی