15:42 1401/09/06

به گزارش مفتاح وبه نقل از  اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، روح‌الله ابوطالبی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در هشت‌ماهه ابتدای امسال، اظهار کرد: در این مدت، برای رفع و پیشگیری از تخلفات سد معبر، ۲۰ هزار و ۶۶۵ تذکر و ۵۰۷۳ اخطاریه صادر و رفع تخلف ۱۸ هزار و ۳۹۶ متصدی صنف انجام شده است.

او ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز، تعداد ۴۱۳۳ اخطاریه صادر و ۱۳۲۶ مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در هشت‌ماهه نخست امسال در راستای جمع‌آوری خودروهای فرسوده رهاشده در معابر شهر، ۶۸۱ اخطاریه صادر و ۱۸۶ خودروی فرسوده رهاشده جمع‌آوری شده است، گفت: در این مدت، ۶۴۰ دست‌فروش و ۲۹۶ نفر متکدی ساماندهی شدند.

او با بیان اینکه در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه از ۸۴ مورد احداث زمین بایر جلوگیری شده است، افزود: در این مدت، از افزایش طبقات ۱۱۵۲ ساختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز ۲۶۴۵ ساختمان، تبدیل وضعیت ۸۲۲ ساختمان و فعالیت ۱۰ هزار و ۳۲۹ کارگاه ساختمانی متخلف نیز جلوگیری شده است.

ابوطالبی با اشاره به اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در بخش کنترل دفع ضایعات ساختمانی سطح شهر همچون پیشگیری و تعطیلی کارگاه‌های ایجادکننده سد معبر با مصالح و نخاله ساختمانی، اظهار کرد: در این زمینه ۱۰ هزار و ۱۲۸ مورد اخطاریه صادر و ۸۶۵ کارگاه ساختمانی متخلف نیز تعطیل شده است.

به گفته او، در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۲۲۸ رأی اجرا شده و بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه‌آفرین، چاله‌ها و اشیای مشرف بر معابر عمومی نیز ۴۷۲ رأی اجرا شده است.

 

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در هشت‌ماهه سال جاری، در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها، ۱۳۳۵ رأی اجرا شده است.

 

مطالب پیشنهادی