15:09 1401/09/06

 

به گزارش مفتاح وبه نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ"محمدرضا محمدي" بیان داشت: يکي از عوامل افزايش ايمني تردد در شبکه معابر و راه هاي کشور، رعايت حق تقدم عبور مي باشد که عدم رعايت اين موضوع باعث کاهش ضريب ايمني و افزايش سوانح ترافيکي مي شود.

وی افزود: رعايت حق تقدم عبارت است از رعايت حقوق ترافيک ساير کاربران شبکه معابر و عدم تجاوز به مسير قانوني آنها. حق تقدم عبور به اين معناست که شرايط موجود را بسنجيم، چنانچه حق عبور با ديگران (وسايل نقليه موتوري و غير موتوري يا عابران پياده) است، به حقوق آنها احترام گذاشته و اجازه دهيم از مسير يا نقطه مورد نظر عبور کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ادامه داد: در گذرگاه عابر پياده که فاقد چراغ راهنمايي است، رانندگان موظف به توقف کامل بوده پس از توقف مي توانند با رعايت حق تقدم از گذرگاه عبور نمايند همچنین هنگام ورود به ميدان، حق تقدم عبور با وسيله نقليه اي است که درون ميدان در حال حرکت است و در سه راه ها حق تقدم عبور با وسيله نقليه اي است که به طور مستقيم و در سمت و مسير مجاز در حال حرکت است حتي اگر عرض آن خيابان از عرض راه تلاقي کننده کمتر باشد.

این مقام انتظامی درپایان با بيان اينکه رعايت حق تقدم از سوي رانندگان، مي تواند از بسياري مشاجرات رايج در رانندگي و تصادفات جزئي يا خطرناک جلوگيري کند خاطر نشان کرد: رعايت حق تقدم عبور براي تمامي کاربران ترافيک اجباري است و در صورتی که راننده ای از این مسئله تخطی کند برابر قانون با وی برخورد خواهد شد.

مطالب پیشنهادی