8:58 1402/02/17
 

به گزارش مفتاح و به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ محسن شیرانی رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور به استان اصفهان هفت هزار و ۲۱۲ نامه مردمی مرتبط با حوزه راه و شهرسازی دریافت شد.  

وی افزود: از این تعداد بیش از سه هزار و ۶۰۰ نامه مردمی از طریق مراجعه حضوری به نمایندگان مستقر این اداره کل در ستاد سفر ریاست جمهوری ارائه شده و مابقی از طریق سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) دریافت شده است.  

رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: نامه های دریافتی شامل درخواست های مردمی، شکایت، پیشنهاد، انتقاد و ایده بود که تمامی نامه های فوق پس از رسیدگی و پایش به مسئولین مرتبط ارجاع و در بازه زمانی هفت روز کاری توسط مسئول مربوطه پاسخ دهی شده است.  

وی با اشاره به اتمام رسیدگی و ثبت پاسخ تمامی نامه های مردمی سفر رئیس جمهور به استان اصفهان در حوزه راه و شهرسازی، گفت: درخواست های مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن بیشترین فراوانی را در نامه های مردمی حوزه راه و شهرسازی اصفهانی ها به رئیس جمهور داشته است.  

شیرانی بیان داشت: دیگر درخواست های مردمی شامل واگذاری مسکن، واگذاری زمین، احداث و ترمیم راه و جاده، وام خرید مسکن، تغییر کاربری، تبدیل وضعیت شغلی، پروانه ساختمانی، اسناد مالکیت و ... بوده است.  

وی ضمن قدردانی از تیم رسیدگی کننده نامه های فوق، عنوان کرد: ساماندهی و بررسی و پیگیری نامه‌های ارسال شده مردمی فعالیتی بسیار سنگین بود که به لطف خدا با تلاش شبانه روزی متولیان امر به انجام رسید.  

 
 
 

مطالب پیشنهادی