10:08 1400/02/04

 بخشنامه سازمان ثبت اسناد به علت ایجاد محدودیت برای مالکانی خودروهایی که فقط تعویض پلاک نموده و به دفاتر اسناد رسمی مراجعه ننموده اند ابطال شد.

به گزارش مفتاح نیوز به نقل از اقتصاد جوان؛  دیوان عدالت اداری در رای صادره تصریح نموده صلاحیت پلیس برای صدور سند مالکیت خودرو در قانون پیش بینی شده است.

مطالب پیشنهادی