21:14 1400/10/29

به گزارش مفتاح نیوز به نقل از رواط عمومی انجمن مینی گلف فدراسیون گلف، در دیدار احمدرضا دلیران فیروز سرپرست انجمن مینی‌ گلف فدراسیون گلف با دکتر حاجی رحیمیان مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام استان اصفهان، وی از آمادگی برای حضور کارمندان این ستاد به همراه خانواده‌های آنها در دوره‌های آموزشی مینی‌ گلف در استان اصفهان خبر داد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام استان اصفهان در این دیدار مینی‌ گلف را ورزشی مفرح و خانوادگی دانست که ترویج آن می‌تواند به نشاط در جامعه کمک کند.

 

مطالب پیشنهادی