20:55 1400/10/29

به گزارش مفتاح نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن مینی گلف فدراسیون گلف، در دیدار احمدرضا دلیران فیروز سرپرست انجمن مینی‌گلف فدراسیون گلف با محمد علی احمدی فرماندار شهرستان اصفهان، فرمانداری اصفهان از آمادگی در جهت ساخت و توسعه میادین مینی‌ گلف در مناطق محروم اصفهان و‌ شرکت کارمندان فرمانداری و خانواده‌های آنها در دوره‌های آموزشی مینی گلف خبر داد.

مطالب پیشنهادی