به گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران؛ دیدار احمدرضا دلیران فیروز مشاور رئیس فدراسیون گلف و رئیس انجمن مینی گلف جمهوری اسلامی ایران با دکتر مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری های کشور، پیرامون ورود رشته های ورزشی گلف، مینی گلف، وودبال و رشته های انجمن های تابعه فدراسیون گلف به فضاهای عمومی کشور در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ در محل وزارت کشور برگزار شد.

در این جلسه ورود رشته های گلف، مینی گلف، وودبال و کروکت به فضاهای عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بزرگترین دستگاه اجرایی ایران می باشد./مفتاح نیوز

مطالب پیشنهادی