19:57 1401/02/06

به گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف جمهوری اسلامی ایران، احمدرضا دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف فدراسیون گلف با مهران تیشه گران رئیس فدراسیون ورزشی ناشنوایان در محل فدراسیون ورزشی ناشنوایان دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور هستی جعفری دبیر انجمن مینی گلف جمهوری اسلامی ایران همراه بود پیرامون تشکیل انجمن گلف و انجمن مینی گلف در فدراسیون ورزشی ناشنوایان و برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات مینی گلف برای ناشنوایان و شرکت در مسابقات بین المللی گلف و مینی گلف ناشنوایان گفت و گو و توافقاتی حاصل شد./ مفتاح نیوز

مطالب پیشنهادی