به گزارش خبرنگار روابط عمومی خیریه دیابت اصفهان، سید مرتضی میرلوحی با اشاره به اینکه اکثر مردم متوسط رو به پایین به دیابت مبتلا می شوند ، اظهار داشت: با توجه به اینکه ارتباط مستقیمی بین تغذیه نامناسب و دیابت و استرس و دیابت وجود دارد بنابراین امروزه اکثرا مردم طبقه متوسط رو به پایین به علت مشکلات مالی و قرار گرفتن تحت فشار و استرس در معرض خطر جدی بیماری دیابت قرار دارند.

وی با بیان اینکه دیابت یک بیماری پرهزینه و پر اهمیتی است، افزود: بیماری دیابت در مناطق محروم و حاشیه شهرها و نیازمندان بیشتر دیده می شود و به علت اینکه در اثر پیشرفت بیماری سبب از کار افتادن کلیه، کبد، خونریزی چشم و پا می شود به همین لحاظ یک بیماری پر هزینه ای است که وجود خیریه دیابت در اصفهان از سالها پیش یک ضرورت شناخته شد.

عضو هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان تصریح کرد: در مواقعی شاهدیم که بیماران دیابتی نیازمند یک نان خالی هستند و خیریه برای آنها تهیه می کنند و این در صورتی است که هزینه داروی این بیماران همچون تهیه قلم انسولین بسیار سنگین است و این در حالی که غالب آنها بیمه نیستند.

وی با اشاره به اینکه دیابت و فشارخون ارتباط دارد و یک بیمار دیابتی تشدید کننده فشارخون است و بالعکس، ادامه داد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که 60 درصد سلامتی انسان به تغذیه سالم بر می گردد، 30 درصد مربوط به ورزش و تحرک است و 10 درصد سایر عوامل تعیین شده است.
میرلوحی گفت: بیماری دیابت یک معلول از 10ها علت است مثل کم تحرکی، استرس، تغذیه نامناسب، مصرف فست فودها و غیره که باید علت ها را حذف کنیم

مطالب پیشنهادی