17:51 1400/02/06

به گزارش مفتاح، موج چهارم کرونا بی رحمانه اصفهان را در می نوردد و همچنان شاهد اجرای مصوبات ناقص ونصف ونیمه از سمت ستاد استانی کرونا هستیم. وقتی گشتی در شهر بزنیم با مغازه های نیمه باز و باز زیادی مواجه می شویم و باز بودن بانک ها وادارات مانعی برای کم شدن ازدحام ها در شهر نمی شود. وضعیت موجود وتصمیمیات دوگانه داد دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان را نیز درآورده است و انگار قرار نیست کسی در ستادها به صدای متولیان امر سلامت وبهداشت گوش بدهد.

او در خصوص اجرای محدودیت و نحوه اجرای آن و نوع اعمال محدودیت در اصفهان ابراز نارضایتی کرد و گفت: شرایط مد نظر مطلوب نیست. مثل مساله آلودگی هوا که صورت مسئله را پاک می‌کنیم در امر کرونا هم به همین جا رسیده ایم. در اجرا و اعمال  تصمیمات و محدودیت دوگانه عمل می شود وانطور که باید اجرا نمی شود و البته  با خاطیان به صورت جدی برخورد نمی‌شود.

 دکتر حیدری با تاکید بر اینکه در حوزه بهداشت از وضعیت موجود راضی نیستیم گفت:  بحث مسافرت ها شروع شد،  بازگشایی ورزشگاه ها و باشگاهها ومراکز تفریحی  اینها وضعیت را به اینجا کشاند.  از مرکز بهداشت انتظار دارند با همه برخورد کند، اما طرح هوشمندانه محدودیت های کرونا ابلاغ شده است و در این طرح وظیفه سازمان ها برای برخورد در وضعیت بحرانی شیوع کرونا مشخص شده است، اما متاسفانه دستگاه ها بی توجهی می کنند . بعضی چانه زنی می کنند و اقدامات لازم را انجام نمی دهند. این امر برای دستگاهها نهادینه نشده است که در زمان بحران کوید چه برنامه ریزی داشته باشند.

 

رئیس مرکز بهداشت استان در ادامه درخصوص وضعیت دریافت واکسن در اصفهان گفت: تا کنون  صد هزاردز برای ۵۰ هزار نفر در 5 پارت  دریافت شده که تاکنون ۳۵ هزار نفر دریافت کردند. طبق  آنچه در سند ملی واکسن اعلام شده، تزریق واکسن در حال انجام است. برای کادر درمان تزریق واکسن تمام شده  و واکسیناسیون بیماران خاص و سرطانی هموفیلی جانبازان و افراد خاص آغاز شده است. واکسیناسیون پارکبانها در حال انجام است و تا کنون 1600 پارکبان واکسن دریافت کردند.

 

او در خصوص اینکه چرا تزریق واکسن پارکبان ها دیرتر از سایر استان ها شروع شده است گفت: ما ترجیح دادیم اول تزریق کادر درمان را تکمیل کنیم وبعد پارکبان ها را شروع کنیم. فاز اول دریافت واکسن تمام شده و  برای دریافت فاز دوم برنامه‌ریزی شده و در حال انجام است.

 

تزریق واکسن فقط توسط نیروهای مرکز بهداشت انجام می شود

فدایی مدیر بیماری واگیردار مرکز بهداشت نیز در خصوص جزئیات نجوه تزریق واکسن گفت: تزریق واکسن در تمام مراکز توسط کارشناسان مرکز بهداشت انجام شده و به کسی تحویل داده نشده است.

وی در خصوص شایعات تزریق واکسن توسط شهردار در بیمارستان میلاد گفت: آنچه روابط عمومی دانشگاه گفته برای ما هم محرز شده است. البته احراز هویت افراد برای دریافت واکسن توسط مراکز انجام می شود اما هشدار داده شده است.  مسئول هرگونه تخلف تهیه کنندگان لیست افراد مراکز خواهند بود و با برخوردهای سنگینی مواجه خواهند شد.

برای جلوگیری از مفسده اضافات واکسن دور ریخته می شود

وی در خصوص اینکه گفته می شود بعضی از اضافات واکسن ها استفاده می کنند و خارج از لیست واکسن دریافت می کنند گفت: ما برای جلوگیری از مفسدات در این قضیه پوکه های خالی واکسن را جمع آوری می کنیم. در مورد اضافات واکسن باید بگوییم به طور مثال در واکسن های 5 دوز یا 10 دوز ممکن است برای نفر ششم یا یازدهم هم امکان تزریق وجود داشته باشد اما ما برای جلوگیری از تخلف، اجازه تزریق را ندادیم و مقدار اضافه دور انداخته می شود.

مطالب پیشنهادی